2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Reprezentantii AGEPI au participat la prima reuniune a Comitetului Mixt

24.01.2014

Prima reuniune a Comitetului Mixt instituit in cadrul Acordului intre Uniunea Europeana si Republica Moldova cu privire la protectia indicatiilor geografice ale produselor agricole si alimentare (in continuare - Acord) s-a desfasurat la 22 ianuarie 2014, in incinta Ministerului Economiei, fiind prezidata de viceministrul Economiei, Octavian Calmic. Din cadrul AGEPI la sedinta au participat vicedirectorul general Svetlana Munteanu si directorul adjunct al Departamentului promovare si editura, sefa sectie relatii internationale si cooperare europeana Liliana VIERU.

Din partea Republicii Moldova la reuniune au mai participat reprezentantii Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Serviciului Vamal (SV), Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene si Agentiei pentru Protectia Consumatorilor (APC), iar din partea Uniunii Europene - reprezentantii Dirctiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene si ai Delegatiei Europene in Republica Moldova.

In conformitate cu prevederile Acordului, a fost aprobat Regulamentul de functionare a Comitetului Mixt, iar presedintia Comitetului pentru anul 2014, la propunerea delegatiei CE, i-a revenit Republicii Moldova.

Unul din subiectele de baza de pe agenda reuniunii l-a constituit schimbul de liste cu indicatii geografice (IG) ce urmeaza sa fie protejate reciproc, conform Acordului. Astfel, Republica Moldova a prezentat o lista cu patru IG noi inregistrate la AGEPI pe parcursul anului 2013 - CODRU, VALUL LUI TRAIAN si STEFAN VODA pentru vinuri si DIVIN pentru rachiu de vin invechit. Acestea urmeaza sa fie publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Dupa incheierea in mod satisfacator a procedurilor de opozitie si examinare, aceste IG vor fi protejate in Uniunea Europeana, iar producatorii locali care detin dreptul de utilizare a acestor IG, vor putea beneficia din plin de avantajele acestor instrumente puternice de promovare a produselor cu valoare adaugata inalta.

Un alt subiect de discutii s-a referit la procesul de implementare a prevederilor Acordului. Reprezentantii AGEPI au facut o prezentare succinta a sistemului national de protectie a IG, precum si a actiunilor intreprinse in vederea informarii publicului larg cu privire la prevederile Acordului, precum si in vederea crearii cadrului informational necesar implementarii acestuia, inclusiv crearea si oferirea accesului la baza de date on-line „Indicatii geografice”, care a fost lansata pe data de 01.04.2013 (data intrarii in vigoare a Acorduliu). Baza de date respectiva poate fi accesata de pe pagina web a AGEPI http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx si este pusa la dispozitia tuturor utilizatorilor, inclusiv a institutiilor responsabile de respectarea drepturilor de PI. De mentionat ca informatia data se utilizeaza in cadrul examinarii de fond a cererilor de inregistrare a marcilor, IG, desenelor si modelelor industriale pentru a evita inregistrarea obiectelor de PI ce ar include IG din Uniunea Europeana protejate in baza Acordului.

La randul lor, reprezentantii MAI, SV si APC au informat participantii cu privire la masurile intreprinse in vederea mplementarii Acordului.

La propunerea partii UE, in cadrul sedintei au fost discutate si unele aspecte ce tin de proiectul de revizuire a Aranjamentul de la Lisabona din 31 octombrie 1958 privind protectia denumirilor de origine si inregistrarea internationala a acestora, la care Republica Moldova este parte din 05.04.2001. De mentionat, ca AGEPI participa activ la reuniunile Grupului de lucru privind dezvoltarea Sistemului de la Lisabona, instituit in cadrul Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala.

***

Reamintim ca Acordul intre Uniunea Europeana si Republica Moldova cu privire la protectia indicatiilor geografice ale produselor agricole si alimentare a fost semnat la 26 iunie 2012, la Bruxelles si a intrat in vigoare la 01.04.2013.

Prin acest Acord, partile se angajeaza sa respecte si sa protejeze reciproc indicatiile geografice, incluzind si denumirile de origine, inregistrate conform prevederilor legislatiei fiecarei parti.