2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Relațiile de colaborare AGEPI - OSIM, discutate în cadrul unei întâlniri bilaterale la București

30.09.2016

Pe 29 septembrie curent, a avut loc întâlnirea bilaterală între Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol și Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) din România, Bucura Ionescu.

Întrevederea s-a desfășurat la sediul OSIM din București și a avut drept scop consolidarea relaţiilor de cooperare în domeniul proprietăţii intelectuale, între cele două oficii.

În deschidere, Directorul general AGEPI, Octavian Apostol a mulțumit colegilor din România pentru invitație, menționând necesitatea intensificării colaborării dintre oficiile de proprietate intelectuală.

Astfel, pe parcursul reuniunii, delegațiile AGEPI și OSIM au făcut un schimb de informaţii cu privire la evoluțiile recente în domeniul proprietății intelectuale în Republica Moldova și România, trecând în revistă succesele obținute de către oficii, precum și provocările cu care se confruntă la etapa actuală la realizarea obiectivelor.

AGEPI a solicitat suportul OSIM în vederea promovării în rândul solicitanților români și a celor din străinătate a sistemului de validare a brevetelor europene în Republica Moldova, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2015.

În acest sens, Directorul general OSIM, Bucura Ionescu a propus ca AGEPI să participe cu o scurtă prezentare a sistemului de validare a brevetelor europene în Republica Moldova, precum și a serviciilor AGEPI, în cadrul Simpozionului “Contrafacerea și pirateria în domeniul proprietății intelectuale”, care va avea loc la Poiana Brașov, în perioada 19-21 octombrie 2016.

Discuţiile au mai vizat subiecte legate de colaborarea între AGEPI și OSIM privind efectuarea cercetărilor documentare în domeniul invențiilor precum și cu privire la implementarea de către AGEPI și OSIM a Programului pilot ”Accelerarea procedurii de brevetare”.  

În conformitate cu agenda întâlnirii bilaterale, delegaţiile au abordat şi evoluţiile sistemului internaţional şi regional de protecţie a proprietăţii intelectuale, au convenit asupra consolidării colaborării dintre AGEPI şi OSIM în cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) și Organizaţiei Europene de Brevete (OEB). În special, OSIM a solicitat suportul AGEPI privind susținerea inițiativei Guvernului României referitor la găzduirea unui Birou Extern al OMPI, la București. Instituirea acestui Birou Extern poate contribui la consolidarea relațiilor de colaborare dintre oficiile de proprietate intelectuală din regiune și poate oferi noi oportunități pentru dezvoltarea sistemului de proprietate intelectuală în spațiul Europei centrale și de est.

În urma discuțiilor s-a convenit și asupra unor schimburi de experienţă în domeniul invențiilor, tehnologiilor informaţionale etc., cu scopul de a îmbunătăți competențele profesionale ale specialiștilor AGEPI și OSIM.

De asemenea, Directorul general OSIM a invitat specialiştii AGEPI să publice articole din domeniul PI în Revista Română de Proprietate Industrială, contribuind astfel la promovarea sistemului național de proprietate intelectuală, precum și a serviciilor AGEPI.

În același timp, a fost abordat și subiectul protecției și promovării indicațiilor geografice, Republica Moldova și România având un potențial mare în acest domeniu.

În cadrul întâlnirii, au fost identificate, de asemenea, direcțiile prioritare ale colaborării dintre AGEPI și OSIM în domeniul dezvoltării și consolidării sistemelor naționale de protecție a proprietății intelectuale.

În finalul vizitei de lucru, membrii delegațiilor s-au asigurat de susținere reciprocă și s-au arătat deschiși pentru organizarea altor întruniri de acest gen.

Menționăm că, AGEPI și OSIM au semnat la 25 aprilie curent un Program comun de cooperare pentru anii 2016-2017.