2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Proprietatea intelectuală, pe agenda Forumului regional al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru Europa și CSI

30.03.2017

În perioada 28-29 martie 2017, delegați din 12 țări s-au întrunit, la Chișinău, la Forumul regional al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) pentru Europa și CSI „Consolidarea capacităților inovației în ecosistemul centrat pe TIC și încurajarea creșterii startup-uri.

Evenimentul a fost găzduit de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Subiectele discutate în cadrul evenimentului au fost axate pe consolidarea capacităţilor inovative din domeniul IT.

În cadrul Forumului au fost prezenți reprezentanți ai administrațiilor  în domeniul comunicațiilor și factori de decizie, operatori de telecomunicații, producători de echipamente de telecomunicații, dezvoltatori software, mediul academic, societatea civilă și alte părți interesate, inclusiv agenții de dezvoltare și finanțare din Europa și CSI.

“În conformitate cu obligațiile asumate față de UIT, Republica Moldova are o atitudine aparte față de sfera TIC ceea ce denotă interesul și potențialul dezvoltării domeniului în cauză. Astfel, în 2013 a fost lansată Strategia națională pentru dezvoltarea societății informaționale ”Moldova Digitală 2020”, ulterior Strategia de creștere a competitivității industriei TIC, Legea cu privire la Parcurile IT, etc. Recent, a fost inaugurat Centrul de excelență în tehnologia informației Tekwill, cu suportul partenerilor de dezvoltare. De asemenea, viceministrul a accentuat că în anul 2016 s-a încheiat procesul de ajustare a legislației ce ține de crearea parcurilor IT, ceea ce va permite deschiderea lor deja în următoarele luni și, respectiv, acordarea facilităților pentru rezidenții acestora.”, a declarat Vitalie Tarlev, viceministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în deschiderea forumului.

Un subiect de pe agenda forumului a fost dedicat domeniului proprietății intelectuale. Svetlana Munteanu, Consilierul Directorului general AGEPI, a făcut o prezentare cu genericul “Proprietatea Intelectuală, în  sprijinul inovației ”, în care a relevat rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea inovațiilor în general și în domeniul TIC, în particular, importanța asigurării unei protecții solide a drepturilor de proprietate intelectuală, mecanismele de susținere a activității de brevetare/înregistrare a obiectelor de PI, inclusiv de susţinere a brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova. Participanții au fost de asemenea informați despre activitățile AGEPI în vederea stimulării creativității și inovației prin diseminarea cunoștințelor și informațiilor conținute în documentele de brevet, de design industrial și altor obiecte de PI, ceea ce permite utilizarea ulterioară a acestora prin inovare. Grație tehnologiilor informaţionale, diseminarea cunoștințelor poate fi efectuată rapid și calitativ, AGEPI acordând acces liber și gratuit la Bazele de date ale obiectelor de proprietatea intelectuală (OPI). Totodată, solicitanții pot depune cererile de brevetare/înregistrare a OPI și de menținere a drepturilor de PI prin intermediul serviciului electronic de depunere on-line a cererilor.

Pentru Republica Moldova, calea de dezvoltare inovațională este o prioritate pentru îmbunătățirea competitivității economiei naționale, iar în contextul globalizării și a concurenței internaționale, scenariul dezvoltării economice inovaționale nu are alternativă.

Un rol important în realizarea acestui deziderat, îi revine proprietății intelectuale, care, conform Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, “trebuie să devină un instrument fundamental în crearea unui mediu favorabil inovării, creativităţii şi liberei concurenţe, pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a Republicii Moldova.”