2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Promovarea informației din domeniul proprietății intelectuale la Expoziţiile internaţionale specializate “Moldagrotech” şi “Farmer”

23.10.2015

În perioada 21-24 octombrie curent, la Centrul Expozițional „Moldexpo” se desfășoară expoziţia internațională specializată de mașini, echipamente și tehnologii pentru complexul industrial "Moldagrotech”, ediţia a XXIX-a, și expoziţia-tîrg de produse, utilaje, tehnologii agricole și meșteșuguri "Farmer",  ediţia a XVIII-a.

Cele două expoziţii sunt organizate de C.I.E. „Moldexpo” în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Federaţia Naţională a Fermierilor din Republica Moldova.

La eveniment participă peste 400 de companii din 14 ţări: Republica Moldova, Austria, Belgia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, România, Spania, SUA, etc. Importanți producători şi distribuitori de maşini și echipamente agricole din țara noastră și din străinătate prezintă cele mai noi modele conform tendințelor și necesităților sectorului agricol din țara noastră. Totodată, „Farmer” prezintă ofertele şi realizările companiilor agricole, gospodăriilor ţărăneşti, asociațiilor naționale, institutelor de cercetări din toate regiunile republicii, precum și din străinătate.

În cadrul expoziţiilor se desfășoară Concursul de mașini și echipamente agricole inovative, produse de uz fitosanitar și fertilizanți „Noutatea Anului” şi concursul „Fermier Lider”. Un juriu internaţional va desemna companiile care vor prezenta cele mai avansate modele, dar și cele mai importante realizări şi succese ale fermierilor din Republica Moldova.

Forumul include zona expozițională dar și un program divers de seminare, mese rotunde, demonstrări ale tehnicii agricole, dezbateri consultative şi informative cu participarea mai multor experţi din țară şi de peste hotare.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) participă la expoziţiile internaţionale specializate “Moldagrotech” şi “Farmer”, edițiile de toamnă, cu un stand informațional. Specialiștii AGEPI oferă consultații privind aspectele teoretice și practice de protecție a obiectelor de Proprietate Intelectuală, sursele de informare în domeniul dat și distribuie materiale promoționale atît expozanților, cît și vizitatorilor.

De asemenea, pe 22 octombrie, în incinta Pavilionului Central al C.I.E. Moldexpo, AGEPI a organizat un seminar de informare pentru agenții economici participanți la expoziții cu genericul “Gestionarea eficientă a drepturilor de PI – sporirea competitivității produselor și serviciilor”. Scopul seminarului a fost promovarea și diseminarea informației privind rolul și beneficiile gestionării eficiente a drepturilor de PI pentru dezvoltarea cu succes a afacerilor, sporirea competitivității întreprinderilor atît pe piața internă, cît și pe cea externă.

Seminarul a fost moderat de dna Svetlana Munteanu, Director general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Conform programului, evenimentul a cuprins rapoartele specialiștilor din cadrul AGEPI: “Designul industrial – de la creație la produse inovative”, raportor: Șaitan Alexandru, șef Secție desene și modele industriale; ”Valorificarea produselor agricole autohtone prin utilizarea sistemului indicațiilor geografice”, raportor: Natalia Mogol, șef adjunct Direcție mărci și design industrial; “Transmiterea drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială – modalitate de valorificare a acestora”, raportor: Patricia Bondaresco, specialist coordonator, secția Asistență juridică și înregistrare contracte; “Protecția prin brevet a soiurilor de plante”, raportor: Ala Gușan, șef Direcție Brevete.

Expoziţiile internaţionale specializate “Moldagrotech” şi “Farmer” sunt evenimente de importanță națională, la care sunt prezentate realizările complexului agroindustrial din Republica Moldova, sunt puse în lumină problemele cu care se confruntă domeniul agricol local, precum și realizările și tendințele unei agriculturi eficiente.

Detalii despre programul expozițiilor: http://moldexpo.md/exhibitions.