2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Programul de stat de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii pentru anii 2009-2011

25.03.2009

In Monitorul Oficial nr. 37-40 din 20 februarie 2009 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 123 din 10.02.2009 cu privire la Programul de stat de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii pentru anii 2009-2011. Programul de stat reprezinta cadrul politic si economico-social de baza pe termen mediu privind dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si se bazeaza pe valorile si principiile businessului modern. Conform informatiilor prezentate de Biroul National de Statistica, in prezent intreprinderile mici si mijlocii din Republica Moldova constituie circa 98,3% din numarul total al intreprinderilor din tara. Deci, participarea intreprinderilor mici si mijlocii la procesul de redresare a economiei tarii este factorul-cheie al dezvoltarii sale multilaterale.

Conform programului, prioritatile strategice ale statului sunt:

  • asigurarea unui cadru legislativ si normativ favorabil infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
  • ameliorarea mediului financiar pentru intreprinderile mici si mijlocii;
  • promovarea culturii antreprenoriale si a performantelor manageriale ale intreprinderilor mici si mijlocii;
  • dezvoltarea competitivitatii si internationalizarea intreprinderilor mici si mijlocii;
  • intensificarea dialogului dintre Guvern si sectorul privat.

Detalii: http://www.mec.gov.md/files/documents/Programul%20de%20stat%20de%20sustinere%20a%20dezvoltarii%20IMM%202009-2011.doc