2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Predarea proprietății intelectuale în instituțiile de învățământ, genericul unui Seminar Sub-regional organizat la București

10.05.2017

În perioada 9-10 mai 2017, la Universitatea Româno-Americană din București, s-a desfășurat Seminarul Sub-regional “Teaching Intellectual Property to the Youth” (Predarea Proprietății Intelectuale pentru Tineret). 

Seminarul a fost organizat de către Organizaţia Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), în  colaborare cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), Ministerul Educației Naționale (MEN) și Universitatea Româno-Americană. Evenimentul a beneficiat de sprijinul direct al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI), Universitatea Nicolae Titulescu din București, Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual – Patronatul Societăților din Cinematografie și Televiziune şi Revista Română de Proprietate Intelectuală.

România a fost selectată de către OMPI pentru a găzdui acest eveniment grație realizărilor obținute și poziției de lider în domeniul predării proprietății intelectuale, fiind singurul stat din Uniunea Europeană, care deține în prezent o astfel de programă școlară pentru nivel liceal.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și ai societății civile care desfășoară activități în domeniu, ai mediului academic și profesori de liceu din România,  precum și experți internaționali, reprezentanți ai OMPI, reprezentanți ai Oficiilor de Proprietate Intelectuală din Lituania, Bulgaria, Albania și Republica Moldova.

Fiind al doilea seminar dedicat predării proprietății intelectuale, organizat în România, evenimentul a avut drept obiective intensificarea eforturilor tuturor părților interesate pentru implementarea în licee a Programei Școlare pentru disciplina opțională Educație pentru Drepturile de Proprietate Intelectuală, formarea profesorilor care vor realiza pilotarea programei la nivel național, precum și efectuarea unui schimb de experiență și bune practici în domeniul elaborării materialelor educaționale aferente. Totodată, pe agenda seminarului a fost inclus și subiectul predării domeniului proprietății intelectuale în universități.

Printre subiectele discutate în prima zi a seminarului menționăm prezentarea experienței internaționale în domeniul aprobării programelor școlare pentru pregătirea cadrelor în domeniul PI pe exemplul UE, Canadei și SUA,  precum și experiența României în acest domeniu. Reprezentantul Ministerului Educației Naționale din România a prezentat rezultatele celor doi ani de implementare a Curriculumului la decizia școlii pentru liceu. Despre activitățile curriculare și extracuriculare în domeniul predării PI în licee au vorbit 3 profesori din București, județele Prahova și Ilfov, menționând interesul elevilor pentru acest domeniu și sporirea numărului de licee interesate de acest proiect. Reprezentanții OMPI au vorbit despre PI ca instrument de încurajare a inovării și creativității în rândul tinerilor, asistența acordată de OMPI statelor membre în diseminarea informației cu privire la PI în rândul tinerelor, instrumentele disponibile OMPI etc.   

În cea dea doua zi a seminarului a avut loc un schimb de experiență privind predarea proprietății intelectuale pentru tineri cu participarea reprezentanților oficiilor de PI din Bulgaria Lituania, Albania și Republica Moldova.  

Experiența Republicii Moldova privind pregătirea cadrelor în domeniul PI a fost prezentată de către reprezentanții Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prezenți la eveniment. Astfel,  Iurie Badîr, șef secție Instruire și Maria Rojnevschi, șef Direcție promovare și relații externe, au vorbit despre activitățile desfășurate de către AGEPI în domeniul sensibilizării tinerei generații cu privire la rolul proprietății intelectuale pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a țării și necesitatea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, despre activitățile de suport a creativității și inovării în rândul tinerei generații, precum și despre măsurile întreprinse de AGEPI în vederea includerii disciplinei Introducere în Proprietatea intelectuală în programele școlare și suportul Guvernului în acest domeniu.

Reprezentanții AGEPI au informat participanții la seminar despre aprobarea de către Consiliul Național pentru Curriculum și, ulterior, de către Ministerul Educației al Republicii Moldova, prin ordinul nr. 265 din 28 aprilie curent, a Curriculumului pentru disciplina opțională Introducere în Proprietatea  Intelectuală,  clasele X-XII, elaborat și prezentat de către AGEPI și despre măsurile care urmează a fi realizate în perioada imediat  următoare cu privire la pregătirea profesorilor care vor asigura predarea acestui curs opțional dar si a materialelor educaționale în domeniu.