2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Peste 50 de medalii obținute de inventatorii Republicii Moldova la EUROINVENT-2015

19.05.2015

În perioada 14-16 mai curent, în incinta Pallas Mall, Iași (Romania), s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a Expoziției Europene a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT.

Expoziția a fost organizată de Forumul Inventatorilor Romani, Europe Direct Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,  sub egida Federației Internaționale a Asociațiilor de Inventatori (International Federation of Inventors' Associations - IFIA) și Asociațiilor Mondiale de Invenții și Proprietate Intelectuală (World Invention Intellectual Property Associations -WIIPA).

Delegați din peste 20 țări (Croația, Egipt, India, Indonezia, Irak, Iran, Israel, Coreea, Malaiezia, Macedonia, Republica Moldova, Polonia, Bulgaria, Qatar, Slovenia, Taiwan, Turcia, Marea Britanie, Ucraina și Federația Rusă) s-au întrunit la acest eveniment inovațional marcant. Cei peste 200 de inventatorii au prezentat 400 de lucrări, repartizate pe următoarele domenii: agricultură și industrie alimentară, medicină, cosmetică, echipamente de laborator, echipamente industriale, controlul poluării mediului, energie și dezvoltare durabilă, construcții și materiale, industrie chimică și textilă, comunicații etc.

Inventatorii din Republica Moldova au fost prezenți la această expoziție cu circa 70 de lucrări ale instituțiilor academice și universitare. Astfel, la lucrările expoziției EUROINVENT – 2015 au participat inventatori din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie, Institutului de Chimie, Institutului Grădina Botanică și alte instituții din subordinea Academiei de Științe a Republicii Moldova, precum și reprezentanți ai Universității Tehnice din Moldova, Universității de Stat de Medicina și Farmacie „N. Testemițanu”, Universității de Stat din Moldova, Centrului National Științifico-Practic de Medicina de Urgență, Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”, Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic etc.

Elaborările prezentate de inventatorii și cercetătorii din  Republicii Moldova s-au bucurat de un mare interes din partea vizitatorilor, precum și de o înaltă apreciere a Juriului, fiind distinse cu 35 medalii de aur, 14 medalii de argint, 5 medalii de bronz și 7 premii speciale.

Reprezentanții Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) au participat la lucrările EUROINVENT-2015 cu un stand informațional, diseminând informații și acordând consultații privind sistemul național de protecție a proprietății intelectuale. Tradițional, AGEPI a selectat și a menționat cu distincții trei dintre cele mai interesante invenții prezentate în cadrul expoziției. Astfel, medaliile AGEPI au fost acordate următorilor participanți: Norazian Mohamed Noor și coaturii de la University Malaysia Perlis&Wailalak University Thailand (Malaiezia), Mohammad Reza Mohammad Shafee de la Islamic Azad University (Iran) și Ahmed Hosni Ali de la Beni-Suef University (Egipt).

Premiul AGEPI a fost acordat grupului de inventatori de la Facultatea de știință și ingineria materialelor din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” pentru invențiile expuse, dar și pentru contribuția adusă la organizarea acestui prestigios eveniment.

Pentru activitatea desfășurată în domeniul promovării sistemului național de protecție a proprietății intelectuale, susținerii și promovării peste hotare a realizărilor cercetătorilor și inventatorilor naționali, AGEPI a fost distinsă cu Premiul Special al Forumului Inventatorilor Romani.

Detalii despre totalurile expoziției: www.euroinvent.org