2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Parlamentul a ratificat Acordul intre RM si UE cu privire la protectia indicatiilor geografice ale produselor agricole si alimentare

28.12.2012

Joi, 27 decembrie 2012, Parlamentul a ratificat Acordul intre Republica Moldova si Uniunea Europeana cu privire la protectia indicatiilor geografice ale produselor agricole si alimentare, semnat la Bruxelles pe 26 iunie 2012. Conform Acordului in cauza, partile se obliga sa asigure reciproc un nivel inalt de protectie indicatiilor geografice pentru produse alimentare, vinuri si bauturi spirtoase.

Prevederile Acordului se incadreaza in dispozitiile viitoarei Zone de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzator (ZLSAC) si vor contribui la construirea unui parteneriat solid, care vizeaza promovarea si protectia produselor de calitate, atat in beneficiul sectorului agricol si al industriilor din UE, cat si din Republica Moldova.

In conformitate cu prevederile Acordului, Republica Moldova beneficiaza de o perioada de tranzitie de 5 ani de la data intrarii in vigoare a acestuia, pentru a intreprinde masurile complementare in vederea stoparii utilizarii ilegale a indicatiilor geografice protejate, in special masurile aplicabile la frontiera.

Acordul va intra in vigoare in prima zi din luna a doua de la data la care Partile contractante au notificat reciproc, in forma scrisa, despre indeplinirea procedurilor interne de ratificare a acestuia.

Drept urmare, in urmatoarea perioada AGEPI, in comun cu Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Serviciul Vamal, vor elabora un plan de actiuni privind implementarea prevederilor Acordului mentionat.

Textul integral al Acordului, precum si listele indicatiilor geografice, a caror protectie urmeaza sa fie asigurata, pot fi gasite pe adresa:http://particip.gov.md/public/documente/130/ro_419_Acord-privind-indicatiile-geografice.pdf