2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

25.02.2016

Începând cu 23 martie 2016, Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne (OHIM) se va numi “Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală” iar termenul marcă comunitară va fi înlocuit cu termenul “Marcă a Uniunii Europene” sau „Marcă UE”.

Aceste modificări sunt introduse prin Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 și au scopul de a aduce terminologia utilizată în concordanță cu Tratatul de la Lisabona privind funcționarea Uniunii Europene.

Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne a fost creat ca o agenție descentralizată a Uniunii Europene cu scopul de a oferi protecție pentru 2 obiecte de proprietate intelectuală (marca comunitară și designul industrial comunitar înregistrat) în folosul întreprinderilor și inovatorilor din UE și din afara ei.

Regulamentul de înființare a Oficiului pentru Armonizarea Pieței Interne a fost adoptat de Consiliul Uniunii Europene în decembrie 1993 și revizuit în 2009.

Încă de la înființare, principala atribuție a Oficiului a constat în înregistrarea mărcilor și design-ului. Recent, misiunea OHIM-ului a fost extinsă și asupra Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală.

Încredințat OHIM-ului din iunie 2012, Observatorul adună reprezentanții sectorului public și privat în lupta împotriva pirateriei și contrafacerii. Astfel, Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne a devenit un participant activ în următoarea etapă de dezvoltare a domeniului proprietății intelectuale, și anume contribuie la asigurarea respectării drepturilor asupra rezultatelor creativității și inovării, după ce acestea au fost înregistrate.

OHIM înregistrează anual aproximativ 100 de mii de mărci și aproape 75 de mii de modele și desene industriale, oferind protecție companiilor și persoanelor fizice pe o piață cu peste 500 milioane de consumatori.