2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Modificări ale Regulamentului comun de executare a Aranjamentului și Protocolului de la Madrid

31.03.2016

Modificările regulilor 5 și 36 din Regulamentul comun de executare vor intra în vigoare de la 1 aprilie 2016.

Regula 5: Perturbații în serviciul poștal, în cadrul întreprinderilor ce prestează servicii de curierat și în expedierea comunicărilor pe cale electronică.

Această regulă se va aplica în cazul nerespectării de către o parte interesată (adică solicitantul, titularul, mandatarul sau un oficiu) a unui termen pentru o cumunicare adresată Biroului internațional (BI) pe cale electronică (de ex. prin e-mail, fax sau formular electronic).

Recepționarea tardivă a unei asemenea comunicări va fi acceptată dacă partea interesată va demonstra cu probe convingătoare că termenul nu a fost respectat din cauza unei deficiențe în comunicarea electronică cu BI sau din cauza unei deficiențe la nivel local a părții interesate.

În acest caz, o nouă comunicare va trebui să fie expediată BI cel târziu în 5 zile din momentul reluării/reparării serviciilor de comunicare electronică.

Regula 36: Scutirea de taxe

Solicitantul, titularul sau mandatarul poate cere gratuit înscrierea unei modificări privind adresa de corespondență prin expedierea unei scrisori sau a unui e-mail.

Pentru detalii puteți consulta: INFORMATION NOTICE NO. 17/2016 http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_17.pdf