2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Mecanismul de distrugere a bunurilor contrafăcute discutat la ședința Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul AGEPI

03.12.2014

Pe  28 noiembrie 2014, la sediul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)  s-a desfășurat ședința ordinară a Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală , în cadrul căreia a fost examinat mecanismul de distrugere a bunurilor contrafăcute depistate și confiscate de către autoritățile împuternicite cu responsabilități în domeniu.

Printre participanții la ședința menționată au fost Lilia Bolocan, directorul general AGEPI, Ion Țîganaș, vicedirectorul general AGEPI, preşedinte al Observatorului, reprezentanții Serviciului Vamal, Procuraturii Generale, Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Naţional de Investigaţii și al Direcţiei generale urmărire penală a Inspectoratului General al Poliţiei, Sectiei combaterea infractiunilor din domeniul PI a INI, Ministerului Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat, Misiunii EUBAM, precum și experții AGEPI.

Discuțiile s-au axat pe examinarea cadrului normativ aplicabil procedurii de distrugere a bunurilor contrafăcute,  măsurilor aplicate mărfurilor ce aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală  la frontiera și pe piaţa internă, dar şi a practicii de aplicare a acestor norme în procesul de instrumentare a dosarelor privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

În cadrul ședinței s-a realizat un schimb de opinii referitor la situaţia actuală privind implementarea cadrului normativ-legislativ în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală fiind evidenţiată o serie de probleme, care împiedică buna funcţionare a procedurii de distrugere a bunurilor contrafăcute. Participanții au marcat lipsa sau imperfecțiunea cadrului normativ, care reglementează mecanismul de distrugere a bunurilor contrafăcute; comunicarea  neeficientă între autoritățile publice implicate în procedura de distrugere a bunurilor contrafăcute; implicarea limitată din partea titularilor de drepturi și nerespectarea prevederilor legale și a obligațiilor asumate de aceștia la etapa asigurării drepturilor la frontieră; lipsa posibilităților de distrugere a unor bunuri contrafăcute și periculoase pentru mediul înconjurător (produse cosmetice, parfumerie, detergenți s.a.).  

În rezultatul dezbaterilor, membrii Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală și invitații acestuia s-au pronunțat pentru conjugarea eforturilor instituţiilor statului responsabile de asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală şi ajustarea mecanismului de distrugere a bunurilor contrafăcute la cele mai bune practici europene în domeniu.

Astfel, printre măsurile ce urmează a fi întreprinse de instituțiile responsabile în vederea ameliorării situației în domeniul dat se numără: urgentarea aprobării Regulamentului privind intervenţia organelor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi realizarea măsurilor care trebuie aplicate mărfurilor ce aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală; actualizarea permanentă a listei agenţilor economici, care prestează servicii de  distrugere a bunurilor contrafăcute, cu specificarea domeniului de activitate al fiecăruia; elaborarea modificărilor la legislaţia naţională privind perfecţionarea procedurii de distrugere a bunurilor contrafăcute.

Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală a fost creat  în cadrul AGEPI în anul 2011,  în scopul  asigurării schimburilor de informații dintre autoritățile responsabile de monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, generării unor rapoarte, studii analitice și statistice, în conformitate cu  Planul de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1125 din 14 decembrie 2010.  Observatorul activează în baza Regulamentului, aprobat prin ordinul Directorului general AGEPI, care stabilește  atribuțiile, drepturile și responsabilitățile Observatorului, precum și mecanismul de interacțiune dintre instituții.  Componența nominală a Observatorului  include specialiști din cadrul AGEPI, ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Procuraturii Generale, desemnați în temeiul Ordinului interdepartamental din 30-31.05.2012 "Cu privire la cooperarea în scopul creării Sistemului Informațional unic în domeniul proprietății intelectuale".  Observatorul exercită și funcțiile Centrului de notificare și informare a Organizației Mondiale a Comerțului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS).

AtaşamentMărime
PDF icon Observator-PI.pdf2.21 MB