2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Masa rotunda „Armonizarea legislativa si integrarea europeana in domeniul proprietatii intelectuale”

15.10.2007

Continua seria de intruniri a specialistilor AGEPI cu reprezentantii societatii civile, organizate in scopul familiarizarii publicului larg cu legislatia in domeniul PI. La 11 octombrie 2007, in sala de conferinte a AGEPI, s-a desfasurat masa rotunda „Armonizarea legislativa si integrarea europeana in domeniul proprietatii intelectuale”, la care au participat specialisti in domeniul dreptului, precum si reprezentantii in proprietate industriala Petru Munteanu si Galina Glazaceva.

In conformitate cu Acordul de Parteneriat si Cooperare RM-UE (APC), Republica Moldova s-a obligat sa asigure un nivel de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala similar celui existent in Comunitate. In consens cu aceste obligatiuni se deruleaza procesul de conformare a legislatiei nationale cu cea comunitara, aflat in faza finala. Totodata au loc consultari cu reprezentantii societatii civile si specialistii in domeniu in scopul perfectionarii cadrului normativ, dar si diseminarii informatiei referitoare la PI. „Pentru a asigura accesul publicului la informatia din sfera respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, AGEPI a elaborat o baza de date pentru deciziile de judecata in domeniul PI, accesibila pe site-ul agentiei; o perioada mai indelungata persoanele interesate se pot familiariza cu datele privind litigiile ce tin de PI examinate in cadrul Comisiei de Apel a AGEPI; in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala este publicata informatia referitoare la toate actiunile juridice intreprinse de AGEPI”, a estimat in cuvantul de deschidere Ion Daniliuc, vicedirectorul general al Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova. „Deci, AGEPI activeaza intr-un mod transparent, punand la dispozitia tuturor solicitantilor informatia de interes general”, a incheiat dl Daniliuc.

In cadrul mesei rotunde a fost prezentat proiectul de lege privind protectia indicatiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) si a specialitatilor traditionale garantate (STG), elaborat in scopul crearii si functionarii in Republica Moldova a unui sistem eficient de protectie a semnelor de identificare a originii si calitatii - denumirilor de origine si indicatiilor geografice si celor de identificare a traditiei - specialitatilor traditionale garantate. Familiarizand invitatii cu stipularile noii legi, Svetlana Munteanu, consilierul directorului general, a subliniat ca aceasta va contribui la valorificarea IG, DO si STG prin garantarea protectiei denumirilor inregistrate, la crearea premiselor pentru inregistrarea lor internationala, la asigurarea respectarii prevederilor caietelor de sarcini de catre detinatorii drepturilor de utilizare a acestora, precum si la apararea drepturilor referitoare la denumirile protejate. De asemenea, vor fi obtinute si alte beneficii, cum ar fi:

  • promovarea imaginii tarii;
  • obtinerea valorii adaugate;
  • ocuparea fortei de munca;
  • dezvoltarea mediului rural;
  • dezvoltarea agroturismului;
  • asigurarea echitatii economice.

    Conform programului mesei rotunde, a avut loc si prezentarea proiectului de lege privind protectia soiurilor de plante. Raportoarea - Ala Gusan, directorul-adjunct al Departamentului inventii, soiuri de plante si modele de utilitate, a amintit asistentei ca modificarea Legii nr. 915/1996 privind protectia soiurilor de plante este conditionata de necesitatea implementarii Planului de Actiuni Republica Moldova - Uniunea Europeana la compartimentul armonizarea cadrului legislativ al Republicii Moldova cu legislatia in domeniu din Comunitatea Europeana; de necesitatea respectarii obligatiunilor impuse de Conventia Internationala pentru Protectia Noilor Soiuri de Plante (UPOV) privind oferirea protectiei pentru toate genurile si speciile de plante cel tarziu la expirarea a 10 ani de la aderarea la Conventia UPOV; de necesitatea elaborarii unui cadru legal eficient in vederea asigurarii protectiei juridice a drepturilor amelioratorilor.