2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Mărcile autohtone, tot mai vizibile pe piețele internaționale

09.09.2015

În ultima perioadă, asistăm la o creștere a interesului solicitanților din Republica Moldova pentru asigurarea protecției mărcilor pe piețele altor state. Astfel, dacă în 2010 au fost depuse 43 de cereri internaționale, având MD ca țară de origini, atunci doar în primul semestru din  2015 au fost înregistrate 50 de cereri. Acest fapt demonstrează că producătorii autohtoni au tendința să își promoveze produsele pe tot mai multe piețe de desfacere.

În același timp, geografia cererilor internaționale de înregistrare a mărcilor reflectă și orientarea exporturilor producătorilor autohtoni. Clasamentul țărilor cel mai frecvent desemnate pentru protecție este format din țările vecine Ucraina și România, țări din spațiul post-sovietic: Federaţia Rusă, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan. Un interes mai sporit s-a remarcat din partea solicitanţilor naţionali pentru China, desemnată în 2010 doar în 2 cereri, iar în anul 2014 în 27, și pentru Statele Unite ale Americii, ţară care a fost desemnată în anul 2014 în 23 de cereri (2010 – în 4 cereri).Totodată, a fost remarcată o creștere a solicitării protecției din partea solicitanților naționali și pentru spațiul european: Polonia, Germania.

Se manifestă și o tendință a solicitanților naționali de a ajunge și pe piețe mai exotice, solicitându-se protecție în Algeria, Egipt, Ghana, India, Kenia, Maroc, Mexic, Mongolia, Noua-Zeelandă, Oman, San-Marino, Vietnam, iar odată cu aderarea Organizației Africane de Proprietate Intelectuală (OAPI) la Sistemul de la Madrid, a apărut interes și pentru țările din această organizație (în I semestru al anului 2015 OAPI fiind desemnată în 9 cereri).

Printre cele mai solicitate clase de produse și servicii la care se depun cereri de înregistrare pe cale internațională sunt: serviciile de publicitate, comercializare (clasa 35); băuturile alcoolice (clasa 33); serviciile de alimentație publică și serviciile de cazare temporară (clasa 43); medicamentele (clasa 05) etc.

Cifrele prezentate demonstrează că producătorii și prestatorii de servicii autohtoni conștientizează importanța protejării mărcilor nu doar pe plan național, dar și internațional în scopul dezvoltării unei afaceri de succes.

Asigurarea protecției mărcilor reprezintă unul dintre pașii obligatorii pe care urmează să-i întreprindă orice companie care dorește să promoveze un produs sau serviciu diferențiindu-l de cele ale concurenților prin elemente, cum ar fi: logo, nume, culori, formă, etc. Pentru întreprinderile autohtone exportatoare, asigurarea protecției mărcii trebuie realizată atât pentru piața Republicii Moldova, cât și pe piețele ce prezintă interes pentru extinderea afacerii. Sistemul de la Madrid instituit în baza a 2 tratate internaționale la care Republica Moldova este parte (Aranajamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor și Protocolul referitor la acest Aranajament) oferă un instrument eficient, accesibil și sigur de protecție a mărcilor pe plan internațional.  Cererile de înregistrare internațională a mărcilor prin Sistemul de la Madrid sunt expediate la Biroul Internaţional al OMPI de AGEPI, astfel fiind posibilă o monitorizare a tendințelor, intereselor economice și vectorilor de dezvoltare a afacerilor din Republica Moldova peste hotare.