2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La Geneva s-a desfășurat Comitetul Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor și modelelor industriale, indicațiilor geografice

29.04.2016

În perioada 25-27 aprilie, în cadrul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI), la Geneva, Elveția, au avut loc şedinţele Comitetului Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice (SCT/35).

Şedinţele au fost conduse de Adil El Maliki, Director general al Oficiului de Proprietate Industrială și Comercială din Maroc.

La sesiunea menționată au participat 235 de reprezentanţi din 94 de state membre, 4 organizaţii internaţionale interguvernamentale și 17 organizaţii internaţionale nonguvernamentale.

Discuțiile au fost axate pe mai multe subiecte. Cea mai mare parte a timpului s-a lucrat în ședințe plenare și neformale pentru a definitiva textul cu propunerile de bază pentru Tratatul privind Dreptul Desenelor și Modelelor Industriale (DLT), în conformitate cu decizia Adunării generale OMPI din octombrie 2015, pentru ca ulterior să se discute referitor la convocarea Conferinței Diplomatice la sfârșitul primei jumătăți a anului 2017. Pe parcursul discuțiilor, Președintele a prezentat mai multe propuneri privind cerințele referitoare la dezvăluirea desenelor și modelelor industriale.

De asemenea, a fost discutată propunerea Statelor Unite ale Americii, Japoniei și Israelului referitor la posibilitatea protecției noilor obiecte tehnologice cum ar fi interfețele grafice pentru utilizator, pictogramele și alte obiecte similare. Secretariatul va elabora un chestionar, bazat pe propunerile menționate, care va fi adresat statelor membre. Răspunsurile la chestionar vor fi prezentate la următoarea ședință a SCT.

Un alt subiect s-a referit la protecția denumirilor de state împotriva înregistrării și utilizării în calitate de marcă. Discuțiile vor continua la următoarea ședință pentru a identifica în detalii practica diferitor state și cel mai important - posibilele arii de convergență.

Subiectul referitor la indicațiile geografice s-a discutat în baza propunerilor de a elabora un studiu privind practica statelor în acest domeniu, de a stabili acțiunile ce trebuie realizate și metologia de realizare. De asemenea, s-a discutat referitor la protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de state în sistemul numelor de domen. Subiectul indicațiilor geografice rămâne în Agenda de lucru a următoarei ședințe.

Republica Moldova a fost reprezentată de către Simion Levițchi, Șef Direcție mărci și design industrial, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).