2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La Geneva a avut loc reuniunea Grupului de lucru privind pregătirea Regulamentului Comun de aplicare a Aranjamentului de la Lisabona și a Actului de la Geneva

16.06.2016

Prima reuniune a experților Grupului de lucru privind pregătirea Regulamentului Comun de aplicare a Aranjamentului de la Lisabona și a Actului de la Geneva al acestuia a avut loc, la Geneva, în perioada 7-9 iunie.

La reuniune au participat 20 de state membre ale Uniunii de la Lisabona printre care și Republica Moldova, dar și 25 de state cu statut de observator. În calitate de observatori, au fost prezentți reprezentanți ai organizațiilor integuvernamentale internaționale precum și ai organizațiilor internaționale non-profit.

Grupul a fost instituit conform deciziei statelor membre luate la cea de-a 32-a sesiune a Asambleei Uniunii de la Lisabona care s-a desfășurat în perioada 5-14 octombrie, 2015.

Scopul instituirii Grupului constă în pregătirea Regulamentului Comun de aplicare a Aranjamentului de la Lisabona și a Actului de la Geneva al acestuia.

Necesitatea stabilirii unui Regulament comun rezultă din faptul că la moment sistemul de la Lisabona este guvernat de Aranjamentul de la Lisabona pentru protecția denumirilor de origine și înregistrarea lor internațională din 31 octombrie 1958, revizuit la Stocholm la 14 iulie 1967. Însă, odată cu intrarea în vigoare a Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice din 20 mai 2015, Biroul Internațional va avea responsabilitatea de a administra 2 instrumente internaționale diferite care vor gestiona procedura de înregistrare internațională a denumirilor de origine și a indicațiilor geografice, și anume Actul 1967 și actul de la Geneva.

Cele două Acte menționate sunt puse în aplicare de 2 Regulamente și anume:

  • Regulamentul privind Aranjamentul de la Lisabona privind protecția denumirilor de origine și înregistrarea lor internațională, amendat la 01 ianuarie 2016;
  • Regulamentul privind Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și înregistrarea internațională a acestora care nu a intrat încă în vigoare.

În scopul de a furniza utilizatorilor un singur set de reguli toate statele membre au acceptat de a propune la momentul intrării în vigoare a Actului de la Geneva a unui Regulament comun de aplicare.

Astfel, Biroul Internațional a elaborat un proiect de Regulament comun care a fost discutat în cadrul primei ședințe a Grupului de Lucru privind pregătirea Regulamentului Comun de aplicare a Aranjamentului de la Lisabona și a Actului de la Geneva al acestuia.

În același timp, în cadrul aceluiași grup de lucru a fost pus în discuție sustenabilitatea financiară a Uniunii de la Lisabona. Subiect pe larg abordat atât în cadrul Conferinței diplomatice privind adoptarea Actului de la Geneva cât și în cadrul Adunării Generale a statelor membre OMPI din 2015.

În urma discuțiilor, trei membri ai Uniunii de la Lisabona (FR, IT, MX) și-au anunţat disponibilitatea de a contribui voluntar în scopul de a elimina deficitul bugetar al Uniunii Lisabona pentru anii 2016-2017.

De asemenea, în cadrul grupului a fost dicutată sustenabilitatea financiară pe termen lung a Uniunii de la Lisabona. În acest sens urmează a fi discutate inclusiv o creştere treptată în taxe şi instituirea unui sistem de contribuţii din partea statelor membre. În plus, delegaţii au accentuat importanţa promovării sistemului de la Lisabona pentru a atrage noi părți contractante și noi cereri privind protecția DO și IG.

La reuniune a participat și Republica Moldova, fiind reprezentată de Mogol Natalia, şef-adjunct Direcţia mărci şi design industrial, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

Republica Moldova este membră a Uniunii de la Lisabona din 2001, iar la 11 aprile 2016 a semnat Actul de la Geneva.