2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La dispozitia persoanelor interesate – CD-ul „Inventii protejate in Republica Moldova”

13.02.2009

AGEPI asigura accesul la Colectia nationala de brevete de inventie din RM si colectiile din alte tari care contin circa 20 de milioane de documente stocate pe discuri optice. In particular, e vorba de Colectia de brevete eliberate in RM; Colectia de cereri si brevete europene si internationale; Colectia de brevete „CISPATENT”, care contine CD-urile regionale comune editate lunar din anul 2002, in conformitate cu acordurile de colaborare in tarile CSI in domeniul protectiei proprietatii industriale.

Printre indexurile destinate cercetarilor documentare se numara si CD-ul „Inventii protejate in Republica Moldova”, editat anual din 1999. La etapa de lansare se afla discul cumulativ pentru anul 2008, care contine datele bibliografice, revendicarile si descrierile (inclusiv desenele) a 1295 de cereri de brevet publicate, 3789 de brevete acordate de AGEPI in perioada 1993-2008 si 115 certificate de model de utilitate acordate in anii 2004-2008. Titlurile si rezumatele inventiilor sunt prezentate in limbile romana, engleza si rusa, iar revendicarile si descrierile - in limba romana. Revendicarile, descrierile si desenele sunt disponibile numai pentru brevetele acordate, iar rezumatele sunt prezente pentru fiecare cerere sau brevet.

Datele bibliografice sunt organizate conform unei structuri de date, accesata de un program special pentru citire. Rezumatele, revendicarile, descrierile si desenele sunt prezentate in fisiere de format PDF si, de asemenea, pot fi citite cu ajutorul programului de documentare, lansarea caruia o puteti efectua numai dupa instalare.

Discul este destinat efectuarii cercetarilor documentare privind inventiile protejate juridic pe teritoriul RM. Autorii si-au pus scopul de a facilita si eficientiza activitatea examinatorilor, solicitantilor, titularilor, consilierilor si reprezentantilor in proprietate industriala. Informatiile inserate pe disc pot fi, de asemenea, deosebit de utile antreprenorilor, a caror activitate este axata pe elaborarea si comercializarea produselor inovative, elaborate in baza creatiilor de ultima ora din domeniul stiintei si tehnicii.

De asemenea, AGEPI propune persoanelor interesate CD-ul „Inventii create in Republica Moldova” – index pe suport hartie si electronic, ce cuprinde 5478 de inventii create in perioada 1963-1992 de inventatorii din Moldova, inclusiv in colaborare cu autori din alte tari. Sunt prezentate titlurile inventiilor (in limbile romana, engleza si rusa), data depozitului, clasele conform CIB, numele inventatorilor, numele solicitantilor, numerele certificatelor de autor, data publicarii s.a.

Discurile respective pot fi comandate sau consultate la Centrul de Informare si Documentare in domeniul Proprietatii Intelectuale din cadrul AGEPI.