2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La AGEPI se desfășoară săptămâna proprietății intelectuale pentru judecătorii și procurorii din republică

11.12.2017

În perioada 11-15 decembrie 2017, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) se desfăşoară cursul de instruire „Protecția proprietății intelectuale în Republica Moldova. Aspecte practice” pentru judecătorii și procurorii antrenați în procesul de formare continuă realizat de către Institutul Național de Justiție (INJ).

La cursul de instruire participă judecători din cadrul judecătoriei Chișinău şi judecătoriilor teritoriale, Curții de Apel Chișinău, Bălţi, Cahul precum şi procurori ai Procuraturii Generale şi procuraturilor teritoriale.

A dat start cursului de instruire Lilia Bolocan, Directorul General AGEPI, care a salutat participanţii şi a menționat că instituţia acordă o atenţie deosebită instruirii judecătorilor și procurorilor în domeniul respectării proprietății intelectuale. Sistemul judiciar al Republicii Moldova se confruntă cu diverse provocări în acest domeniu, iar instruirea judecătorilor constituie o premisă fundamentală pentru decizii judiciare de calitate şi va conduce la sporirea competenţelor judecătorilor din Republica Moldova privind soluţionarea litigiilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi ridicarea calității actului de justiție și instrumentării procesual penale sau civile a cauzelor care au tangență cu domeniul proprietății intelectuale.

Scopul cursului de formare este instruirea profesională a judecătorilor şi procurorilor în domeniul proprietăţii intelectuale, familiarizarea acestora cu privire la aspecte teoretice şi practice ce ţin de protecția obiectelor de proprietate intelectuală atât la nivel național, cât şi internațional, sporirea competenţelor judecătorilor din Republica Moldova privind soluţionarea litigiilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi ridicarea calității actului de justiție și instrumentării procesual penale sau civile a cauzelor care au tangență cu domeniul proprietății intelectuale, astfel ca acesta să corespundă cu standardele şi normele europene.

În conformitate cu Programul cursului de instruire, specialiștii AGEPI vor prezenta comunicări privind:

  • „Protecţia proprietăţii intelectuale: limita drepturilor exclusive”
  • „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în instanţele de judecată”
  • „Sursele informaționale în domeniul proprietății intelectuale”;
  • „Soluţionarea extra-judiciară a conflictelor în domeniul proprietăţii intelectuale”.

Acest eveniment se înscrie în lista activităților comune planificate de către AGEPI și INJ în baza Memorandumului de cooperare semnat la 12 aprilie 2013, care prevede necesitatea promovării cunoştinţelor despre sistemul naţional de protecţie şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în rândul angajaţilor din sectorul justiţiei al Republicii Moldova.