2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La AGEPI s-a dat start unei noi ediții a cursului de instruire în domeniul proprietății intelectuale

09.06.2016

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), a demarat un nou curs de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale cu atribuirea calificării de „Consilier în proprietatea intelectuală”.

La acest curs s-au înscris colaboratorii Agenției pentru Protecția Consumatorilor (APC), specialiști ai AGEPI precum și alte persoane interesate. 

Lecțiile se desfășoară în perioada lunilor iunie-iulie curent.

Scopul cursului este pregătirea consilierilor în domeniul protecției, valorificării şi asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și dezvoltarea abilitaților necesare angajaților APC pentru asigurarea respectării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, în calitate de agenți constatatori ai încălcărilor în domeniul proprietății intelectuale.

Persoanele instruite în cadrul acestui curs vor avea oportunitatea să cunoască aspecte teoretice şi practice privind protecția obiectelor de proprietate intelectuală atât la nivel național, cât şi internațional.

Planul de învăţământ al cursurilor de instruire include discipline referitoare la protecţia juridică a obiectelor de proprietate industrială (mărci; desene şi modele industriale; indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate; invenţii; soiuri de plante), protecţia dreptului  de autor şi a drepturilor conexe, economia şi evaluarea proprietăţii intelectuale.

Durata cursului de instruire este de 5 săptămâni. Prelegerile și orele practice au loc de cinci ori pe săptămână, cu începere de la orele 13.00.

Lecțiile sunt predate de specialiști calificați în domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul AGEPI.

Ediţia actuală a cursurilor a demarat la 6 iunie curent. Orice persoane interesate de protecția proprietății intelectuale au posibilitatea sa se înscrie la cursurile de instruire AGEPI.

Pentru orice informații suplimentare referitoare la cursurile de instruire  nu ezitaţi să ne contactaţi la numerele de telefon: 022/400-620, 022/400-660.