2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La AGEPI a avut loc ședința membrilor Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală

17.04.2019

La data de 16 aprilie curent, la AGEPI, s-a desfășurat ședința membrilor Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală în format lărgit, cu participarea reprezentanților Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Serviciului Vamal și ai Procuraturii Generale.

Ședința a fost prezidată de Andrei Popa, director general adjunct AGEPI, Președintele Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, iar obiectivul principal al ședinței a fost lansarea Raportului Național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2018, care conține date statistice și analitice privind încălcările drepturilor de proprietate intelectuală pe teritoriul Republicii Moldova și acțiunile întreprinse de autoritățile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în vederea contracarării domeniului de contrafacere și piraterie. Versiunea electronică a raportului poate fi accesată la https://observatorpi.md/studii-rapoarte/raport-na%C8%9Bional/. Președintele Observatorului a ținut să menționeze că Raportul național este un produs colectiv al tuturor instituțiilor cu responsabilități în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală și a mulțumit reprezentanții acestora prezenți la ședință pentru aportul și contribuția valoroasă.

Identificarea direcțiilor de activitate ale autorităților sus-numite și provocărilor pe care le impune domeniul de contrafacere și piraterie pentru anul 2019 a constituit un alt subiect de discuție al  ședinței. S-a stabilit de comun acord necesitatea instruirii pe segmentul de proprietate intelectuală a personalului din cadrul autorităților responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și continuarea colaborării în vederea înlăturării obstacolelor cu care se confruntă titularii de drepturi în protecția drepturilor lor.

Totodată, în contextul încheierii perioadei de implementare a proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, au fost prezentate publicațiile elaborate cu suportul proiectului.

Participanții la eveniment au apreciat pozitiv activitatea Observatorului  și s-au arătat disponibili să contribuie la eficientizarea activității acestuia printr-o implicare mai activă în activitățile organizate sub egida Observatorului.