2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Invitație la Simpozionul științifico-practic anual ”LECTURI AGEPI”

12.02.2016

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală invită persoanele interesate să participe la Simpozionul anual ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI”, ediția a XVIII-a. Evenimentul va avea loc în perioada 21-22 aprilie 2016, în sala de conferințe a AGEPI.

„Lecturi AGEPI” se încadrează în seria de manifestări tehnico-ştiinţifice şi informaţionale consacrate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, sărbătorită anual pe 26 aprilie.

Tematica ediției din acest an a Simpozionului va fi axată pe probleme actuale ale protecţiei, respectării şi valorificării proprietății intelectuale, instruirea și perfecționarea cadrelor în domeniu.

Evenimentul este adresat atât specialiştilor ce activează în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, cât și reprezentanţilor instituțiilor și organizațiilor din sfera științei și inovării, autorităților administraţiei publice centrale cu responsabilități în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, mandatarilor autorizați și consilierilor în proprietate industrială, inventatorilor, profesorilor, studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate din republică.

Înregistrarea participanţilor se va face prin expedierea formularului de înregistrare, până la data de 31 martie 2016, pe adresa de e-mail: lecturi@agepi.gov.md  sau la numărul de fax: 022/44-01-19.

Înregistrarea și participarea la Simpozion este gratuită.

Vă așteptăm!

PERSOANA DE CONTACT: 
Rodica Crîjanovschi – telefon (+373 22) 40 05 97

Adresa: str. A. Doga nr. 24, bloc 1, biroul 520, MD-2024, Chișinău; 
fax: (+373 22) 44-01-19; 
e-maillecturi@agepi.gov.md

Formularul de înregistrare precum și invitația și cerințele față de comunicări/lucrările prezentate pot fi găsite mai jos.