2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A intrat in vigoare Legea cu privire la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala

03.10.2014

La data de 26 septembrie curent a intrat in vigoare Legea nr. 114 cu privire la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala, adoptata de Parlamentul Republici Moldova la data de 03 iulie curent.

Legea stabileste cadrul legal, statutul juridic, principiile si directiile de activitate, functiile, atributiile, drepturile si obligatiile AGEPI, organizarea activitatii in cadrul acesteia, finantarea si activitatea economico-financiara, precum si activitatile de baza in domeniul proprietatii intelectuale.

In conformitate cu Legea mentionata AGEPI este o institutie publica, aflata in subordinea Guvernului, responsabila de promovarea si realizarea activitatii in domeniul protectiei juridice a proprietatii intelectuale, care dispune, in conditiile legii, de bilant propriu, de buget autonom si isi desfasoara activitatea pe principiile autogestiunii si autofinantarii.

Legea contine sapte capitole, in care sunt stabilite dispozitii generale referitoare la oficiul national de proprietate intelectuala (AGEPI) si statutul sau, activitatile de baza in domeniul proprietatii intelectuale, examinarea pe cale extrajudiciara a litigiilor in domeniul proprietatii intelectuale (prin Comisia de Contestatii, Comisia de mediere si Arbitrajul specializat in domeniul proprietatii intelectuale), evaluarea obiectelor de proprietate intelectuala si reprezentarea in domeniul proprietatii intelectuale.

De mentionat faptul ca primul capitol prevede un aspect nou pentru legislatia nationala, si anume, norme generale referitoare la proprietatea intelectuala si la obiectele de proprietate intelectuala.

Un capitol separat din Lege este consacrat activitatilor de baza in domeniul proprietatii intelectuale, care constituie activitatea de examinare, de informare si documentare, de promovare si diseminare a informatiei, activitatea editorial-poligrafica, de instruire si pregatire in domeniul proprietatii intelectuale. 

De asemenea,  prin Lege au fost stabilite norme generale cu privire la activitatea profesionala a mandatarilor autorizati si a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuala, drepturile si obligatiile lor, raspunderea si cazurile in care activitatea acestora poate fi suspendata sau poate inceta.

Legea nr. 114 din 03.07.2014 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 282-289/600 din 26.09.2014 si poate fi consultata pe pagina web: http://lex.justice.md/.