2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A intrat în vigoare Legea pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate

31.07.2014

Pe 25 iulie curent, a intrat în vigoare Legea pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate (Legea nr. 101 din  12.06.2014, publicată în Monitorul oficial nr.209-216/447 din 25.07.2014).

Prin Legea menţionată au fost aprobate simbolurile naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate şi  Regulamentul   privind utilizarea acestor simboluri. Totodată, autorităţile competente  responsabile de controlul conformităţii produselor cu denumiri de origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate desemnate de Guvern în condiţiile art.33 şi 34 din Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008, au fost abilitate cu funcţii de monitorizare a utilizării simbolurilor naţionale date.

Regulamentul cu privire la simbolurile naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate conţine reglementări care stabilesc condiţiile şi modul de utilizare a simbolurilor naţionale menţionate. Astfel, simbolurile naţionale pot fi utilizate în mod gratuit doar de către persoanele fizice sau juridice deţinătoare ale dreptului de utilizare a unei indicaţii geografice protejate sau a unei denumiri de origine protejate ori de către persoanele fizice sau juridice care respectă caietul de sarcini pentru o specialitate tradiţională garantată. Simbolurile pot fi aplicate pe produse, pe etichetele şi/sau ambalajele produselor, de asemenea pot fi utilizate în publicitate sau în documentele care le însoţesc, cu condiţia că produsele în cauză sunt conforme prevederilor caietului de sarcini.

Menţionăm că simbolurile naţionale aprobate prin Legea nr. 101 din  12.06.2014, au fost  selectate de către o Comisie naţională în rezultatul desfăşurării unui Concurs naţional pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate si specialităţilor tradiţionale garantate, organizat  prin Hotărârea Guvernului Republicii nr. 485 din 05.07.2011.

Informaţii adiţionale despre desfăşurarea Concursului şi învingătorii acestuia, putem găsi la adresa:

http://agepi.gov.md/md/events/contests/competition_gi-ao-stg/index.php

***

Indicaţiile geografice, denumirile de origine si specialităţile tradiţionale garantate sunt obiecte de proprietate intelectuală, a căror valoare a devenit cu adevărat recunoscută spre sfârşitul sec. XX, odată cu liberalizarea si globalizarea comerţului. Ele au un important rol politic şi economic şi reprezintă instrumente valoroase de marketing pentru toate ţările lumii, implicit pentru Republica Moldova.

Protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia denumirilor de origine, indicaţiilor geografice si specialităţilor tradiţionale garantate, armonizată cu acquis-ul comunitar în domeniu. Legea are scopul de a contribui la crearea si funcţionarea unui sistem eficient de protecţie a semnelor de identificare a originii şi calităţii - denumirile de origine si indicaţiilor geografice, precum şi a celor de identificare a tradiţiei - specialităţile tradiţionale garantate. Legea în cauza permite valorificarea denumirilor înregistrate prin garantarea protecţiei lor juridice, crearea premiselor pentru înregistrarea lor internaţionala, asigurarea respectării prevederilor caietelor de sarcini de către deţinătorii drepturilor de utilizare, precum şi apărarea drepturilor referitoare la denumirile protejate.

AtaşamentMărime
PDF icon l-101.pdf39.22 KB
PDF icon regulament-l-101.pdf20.03 KB
PDF icon anexa-1_101.pdf35.95 KB