2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Indicațiile geografice, promovate în cadrul unui seminar organizat de către EEN Moldova

17.05.2016

Pe 13 mai curent, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat la seminarul informativ cu genericul "Standardizarea și plasarea produselor pe piața UE pentru beneficiarii Rețelei Întreprinderilor Europene din Moldova ".

Evenimentul a fost organizat de către Enterprise Europe Network (EEN) Moldova în colaborare cu AGEPI, Agenția de Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), Camera de Comerț și Industrie (CCI), Centrul Proiecte Internaționale al AȘM, Institutul Național de Standardizare (INS) și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului  Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

În cadrul seminarului, Natalia Mogol, Șef adjunct Direcție mărci și design industrial AGEPI, a familiarizat participanții, reprezentanți ai asociațiilor de producători, asociațiilor agricole și întreprinderilor producătoare din Republica Moldova, cu rolul sistemului de protecție a indicațiilor geografice în promovarea produselor cu origine și calitate determinată.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate principiile de funcționare și serviciile Rețelei EEN Moldova, importanța standardelor în plasarea produselor pe piață. Participanții au avut ocazia să facă cunoștință și cu oportunitățile de finanțare ale IMM-urilor în cadrul Orizont 2020 dar și a altor programe de asistență accesibile pentru întreprinderile din Republica Moldova, precum Proiectul Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității.

Seminarul din 13 mai este primul dintr-o serie de 4 evenimente dedicate indicatorilor geografici, planificate a fi organizate în cadrul Proiectului Business-INN-Moldova, care are drept obiectiv principal oferirea suportului specializat pentru îmbunătățirea calității afacerilor și promovarea IMM-urilor locale pe piața Uniunii Europene prin rețeaua EEN Moldova.

Enterprise Europe Network este cea mai extinsă rețea de sprijin a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Europa care oferă suport firmelor locale pentru internaționalizarea afacerilor prin oferirea de consultanță pentru încurajarea comerțului exterior, identificarea de noi piețe de desfacere a produselor/serviciilor, stabilirea de contacte cu potențiali parteneri pentru a dezvolta împreună noi afaceri sau tehnologii, contractarea de finanțatori pentru idei de afaceri, invenții și inovații.