2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost semnat Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind protecția denumirilor de origine și indicațiilor geografice

12.04.2016

La 11 aprilie curent, Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol, a semnat Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine şi indicațiile geografice.

Tratatul reprezintă o versiune revizuită a Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională, semnat la 31 octombrie 1958, și a fost adoptat la Geneva, Elveția, în cadrul Conferinței Diplomatice din 11-21 mai 2015. Republica Moldova a participat activ pe parcursul întregului proces de negociere și adoptare a documentului.

Semnarea a avut loc la sediul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, în prezența Directorului General al OMPI, Francis Gurry, și a Reprezentantului Permanent pe lîngă Oficiul ONU și alte organizații internaționale la Geneva, Ambasadorul Tudor Ulianovschi. 

Procedura de semnare a fost urmată de întrevederea delegației Republicii Moldova cu Directorul General al OMPI, care a permis realizarea unui schimb constructiv de idei pe marginea evoluțiilor în domeniul proprietății intelectuale la nivel global și evaluarea stadiului relațiilor bilaterale dintre țara noastră şi OMPI.

Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol, a menționat importanța colaborării dintre Agenția pe care o reprezintă și OMPI în vederea dezvoltării sistemului de proprietate intelectuală în țara noastră, exprimându-și încrederea că Sistemul revizuit de la Lisabona va contribui nu doar la facilitarea înregistrărilor internaționale a indicațiilor geografice, ci și prin consolidarea protecției acestui instrument.

În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 4 indicații geografice autohtone, care vor putea fi protejate la nivel global după intrarea în vigoare a Actului de la Geneva atât pe plan internațional, cât și pentru țara noastră. Republica Moldova este cel de-al cincisprezecelea stat care a semnat tratatul. Acesta va intra în vigoare după depozitarea celui de-al cincilea instrument de ratificare.

În același timp, Directorul General OMPI, Francis Gurry, a menționat importanţa crescândă a indicaţiilor geografice pentru promovarea produselor tradiţionale care asigură diversitatea într-o lume în plin proces de globalizare. Făcând referire la vizita sa în Republica Moldova din anul 2012, Fruncis Gurry a apreciat calitatea şi înalta valoare a produselor moldoveneşti şi s-a arătat convins ca Moldova dispune de un bogat potenţial de produse care pot fi promovate prin sistemul de indicaţii geografice dar şi alte instrumente de proprietate intelectuală, fapt confirmat şi de proiectul „Din Inimă. Branduri de Moldova”, prezentat de către Directorul general AGEPI, în cadrul Conferenței Internaţionale privind Proprietatea Intelectuală şi Dezvoltarea din 7-8 aprilie curent.

Reprezentantul permanent pe lângă Oficiul ONU din Geneva, dl Ambasador Tudor Ulianovschi a informat Directorul General OMPI despre ultimele evoluţii înregistrate în Republica Moldova şi a reiterat angajamentul țării noastre de a participa activ la activităţile şi iniţiativele OMPI. 

Părţile s-au asigurat reciproc de deplina deschidere pentru continuarea şi consolidarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi OMPI în context bilateral şi multilateral şi au convenit asupra direcţiilor prioritare de perspectivă.

Menţionam că delegaţia AGEPI, condusă de Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol, participă în perioada 11-15 aprilie curent la sesiunea Comitetului pentru Proprietate Intelectuală şi Dezvoltare. Conform agendei, statele membre urmează să adopte recomandările pentru Adunarea Generală a OMPI privind implementarea Agendei de Dezvoltare și a proiectelor de asistență tehnică, dedicate realizării angajamentelor OMPI pe dimensiunea de dezvoltare a organizației.

Sursa foto: Emmanuel Berrod © WIPO 2015