2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost creat Centrul de Informare si Documentare in domeniul Proprietatii Intelectuale

10.04.2008

Centrul de Informare si Documentare in domeniul Proprietatii Intelectuale (CID PI) este o subdiviziune creata in cadrul Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova. In sarcina noii structuri este pusa acordarea asistentei informational-biblioteconomice, de documentare, de consultanta si organizatorice utilizatorilor sistemului de proprietate intelectuala din sectorul public si privat, inclusiv institutiilor din sfera cercetare-dezvoltare, inventatorilor, agentilor economici, intreprinderilor mici si mijlocii, ministerelor si altor autoritati administrative in atributia carora intra sustinerea si promovarea activitatilor legate de inovare si creativitate.

Obiectivele principale ale Centrului sunt axate pe dezvoltarea si promovarea sistemului de proprietate intelectuala din republica si constau in:

  1. acordarea asistentei informationale si de consultare inventatorilor, rationalizatorilor, cercetatorilor si altor categorii de utilizatori;
  2. asigurarea accesului in regim on-line la bazele de date nationale, regionale si internationale in domeniul protectiei PI;
  3. promovarea cunostintelor in domeniul PI si stimularea interesului potentialilor utilizatori ai sistemului de proprietate intelectuala din Republica Moldova fata de inventii;
  4. stimularea activitatilor inventive si de inovare pe calea organizarii diferitelor manifestari cu caracter informational si promotional;
  5. constituirea si actualizarea sistematica a Colectiei de documente in domeniul proprietatii intelectuale;
  6. organizarea, pastrarea si valorificarea fondului arhivistic de stat in domeniul proprietatii intelectuale.

Centrul detine o colectie de circa 24 mil. de documente: carti, publicatii periodice si seriale, buletine oficiale, informatie pe suport electronic etc. Colectia nationala de brevete de inventie, cereri de brevet, marci, modele de utilitate, soiuri noi de plante include peste 7,5 mii de exemplare. Anual se achizitioneaza, din 37 de tari si 4 organizatii internationale, aproximativ 1 mln de documente – buletine oficiale de proprietate industriala, baze de date textuale, bibliografice si de referinta pe suport electronic.

Centrul de Informare si Documentare este dislocat in incinta Bibliotecii AGEPI.
Detalii – la adresa: www.agepi.md/md/cid_pi/.