2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Extinderea efectelor brevetelor europene în Moldova

09.10.2015

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) va intra în vigoare la 1 noiembrie 2015.

Anunțul a fost făcut de către Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Octavian Apostol și Președintele Organizației Europene de Brevete (OEB) Benoît Battistelli, în cadrul unei reuniuni bilaterale care a avut loc pe 7 octombrie curent, la Geneva, Elveția. Astfel, începînd cu 1 noiembrie curent, solicitanții străini vor putea să-și valideze cererile de brevet european și brevetele europene pe teritoriul țării noastre, acestea beneficiind de aceleași drepturi și protecție legală ca și brevetele naționale eliberate în Republica Moldova.

Președintele OEB a menționat că odată cu intrarea în vigoare a acestui Acord se va simplifica accesul la protecția brevetelor în Republica Moldova, se vor deschide noi oportunități de afaceri pentru întreprinderile europene, fapt care va contribui la consolidarea inovării în Republica Moldova, precum și va spori atractivitatea sistemului european de brevete pentru economiile din Europa.

În discursul său, Directorul general AGEPI a subliniat următoarele: „Intrarea în vigoare a acordului de validare reprezintă un reper important pentru Republica Moldova în contextul integrării în spațiul european de brevete. Acest fapt va contribui, de asemenea, la realizarea obiectivelor stabilite de Parteneriatul Estic, ca parte a politicii europene de vecinătate a UE și va sprijini integrarea treptată a economiei Republicii Moldova în cadrul pieții interne a UE, în conformitate cu aspirațiile noastre de integrare europeană”.

„Pentru Guvernul Republicii Moldova cooperarea cu Organizația Europeană de Brevete a constituit mereu o prioritate. Astăzi, cooperarea AGEPI cu OEB cunoaște o nouă dimensiune și ne exprimăm speranța că bunele noastre relații vor aduce beneficii ambelor instituții, dar ceea ce este și mai important - ele trebuie să slujească intereselor comunităților noastre economice și de inovare", a punctat dl Octavian Apostol.

Republica Moldova va deveni, după intrarea în vigoarea a acordului,  cea de-a 42-a țară în care protecția prin brevet poate fi obținută simultan printr-o singură cerere de brevet european. În prezent, 38 de state sunt membre ale Organizației Europene de Brevete. Alte 2 state - Bosnia și Herțegovina și Muntenegru au semnat cu această Organizație acorduri bilaterale de recunoaștere a efectului brevetului european, fiind la etapa de preaderare la OEB, iar cu Maroc OEB are, de asemenea, un acord de validare.

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) , semnat la Munchen în octombrie 2013, a fost ratificat de Parlamentul Republicii Moldova în aprilie 2015.

Republica Moldova cooperează cu Organizația Europeană de Brevete de mai bine de 15 ani. OEB a sprijinit Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în îmbunătățirea competențelor profesionale ale specialiștilor AGEPI în domeniul administrării și examinării cererilor de brevete. OEB a acordat, de asemenea, asistență tehnică și juridică pentru consolidarea capacităților AGEPI în vederea implementării sistemului de validare în Republica Moldova.

Mai multe detalii gasiți pe: http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20151008.html.