2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Experți OMPI, în vizită de documentare și evaluare în Republica Moldova

13.06.2016

În perioada 8 - 10 iunie, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, a avut loc vizita de lucru a evaluatorului extern al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) Mihaly Ficsor, și a Anitei Huss, consilier, Secția drept de autor a OMPI.

Experții s-au aflat într-o misiune de documentare și evaluare a situației în domeniul gestiunii colective a dreptului de autor și drepturilor conexe în Republica Moldova.

Conform programului vizitei, experții OMPI au avut întrevederi de lucru cu specialiștii AGEPI, precum și cu reprezentanții Organizațiilor de Gestiune Colectivă (OGC), Uniunile de Creație și OGC-urile responsabile de gestiunea drepturilor asupra lucrărilor scrise și operelor de artă din Republica Moldova.

Experții OMPI au fost informați despre sistemul de gestiune colectivă în Republica Moldova, cadrul legislativ în domeniu, propunerile de modificare a legii cadru din domeniu, precum și problemele cu care se confruntă Republica Moldova la capitolul colectare și repartizare a remunerațiilor de autor, atât din perspectiva autorităților publice în domeniu precum și din perspectiva organizațiilor de gestiune colectivă.

La finalul misiunii de lucru, experții OMPI au evaluat cadrul juridic și instituțional în domeniul managementului colectiv al dreptului de autor, au venit cu propuneri de modificare a legislației în domeniu (avizarea pe categorii distincte de drepturi, existența unui singur OGC, reguli stricte de distribuire a remunerației de autor etc.) precum și au formulat recomandări pentru depășirea neînțelegerilor între OGC-uri referitoare la gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe (stabilirea tarifelor unice pentru valorificarea operelor și obiectelor drepturilor conexe în dependență de anumite criterii, încheierea tranzacțiilor de împăcare pe marginea cauzelor intentate în instanța de judecată etc.).