2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ediţia a 11-a a Clasificării Internaţionale a Desenelor şi Modelelor Industriale (LOC)

21.12.2016

Prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 243 din 07.12.2016, emis în temeiul deciziei Comitetului de experţi al Uniunii Speciale referitor la Clasificarea Internaţională a Desenelor şi Modelelor Industriale (adoptată în cadrul sesiunii a 12-a din 26-30 octombrie 2015), începând cu 1 ianuarie 2017, se pune în aplicare ediţia a 11-a a Clasificării Internaţionale a Desenelor şi Modelelor Industriale (LOC).

Conform punctului 1 al Ordinului:

  • În toate cererile de înregistrare a desenelor și/sau modelelor industriale cu data de depozit de 01.01.2017 sau posterioară acestei date desenele şi/sau modelele industriale vor fi clasificate in conformitate cu ediţia a 11-a a LOC;
  • Nu vor fi  reclasificate desenele şi/sau modelele industriale:
    • incluse în cererile cu data de depozit anterior datei de 01.01.2017;
    • la reînnoirea înregistrării desenelor şi/sau modelelor industriale.
  • În conformitate cu recomandările Comitetului de experţi al Uniunii Speciale referitor la Clasificarea Internaţională a Desenelor şi Modelelor Industriale, AGEPI va introduce abrevierea „LOC(11)” în documentele expediate, materialele publicate şi în certificatele de înregistrare a Desenelor şi Modelelor Industriale.

Informaţia detaliată referitoare la modificările în Clasificarea Internaţională a Desenelor şi Modelelor Industriale (LOC) este prezentată pe adresa:

http://web2.wipo.int/nef/en/project/1480/LC017