2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Discuții constructive pentru perfecționarea sistemului de gestiune colectivă

17.08.2019

Vineri, 16 august 2019, Directorul general interimar al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Andrei POPA, a desfășurat o ședință de lucru cu reprezentanții organizațiilor de gestiune colectivă, Asociațiile Obștești: Asociația Națională „COPYRIGHT” și Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți, în cadrul căreia au participat inclusiv autori și interpreți din Republica Moldova.

În contextul discuțiilor anterioare ce au vizat problemele din domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe, ședința a avut drept scop atingerea obiectivului comun de consolidare a sistemului de gestiune colectivă a drepturilor, inclusiv prin perfecționarea legislației, așa încât să se asigure  exploatarea eficientă a drepturilor, în beneficiul deopotrivă al membrilor organizațiilor de gestiune colectivă, al titularilor de drepturi și al utilizatorilor.

Andrei Popa a îndemnat reprezentații organizațiilor și titularii de drepturi să manifeste deschidere și inițiativă, pentru ca și în continuare să existe un dialog constructiv în soluționarea tuturor conflictelor sau situațiilor apărute, reiterând că AGEPI va acționa ca garant al respectării legii, astfel încât să fie respectate drepturile tuturor părților implicate.

Titularii de drepturi și-au exprimat mulțumirea pentru deschiderea conducerii AGEPI în vederea perfecționării sistemului de gestiune colectivă, menționând importanța funcționalității sistemului pentru fiecare dintre ei.