2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Directorul general OMPI saluta aniversarea a 125 ani de la semnarea unui tratat international istoric

04.04.2008

Recent dr. Kamil Idris, Directorul general al Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala (OMPI), a salutat aniversarea a 125 de ani de la semnarea Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale. Conventia de la Paris a fost semnata la 20 martie 1883 in capitala Frantei si este considerata univoc drept piatra de temelie a sistemului international de proprietate industriala. Una din particularitatile de baza ale tratatului consta in stabilirea standardelor internationale, privind aplicarea obligatorie de catre toate tarile a aceluiasi nivel de protectie referitor la cetatenii altor state membre ca si pentru cetatenii proprii.

„Principiile acestui tratat fundamental sunt si azi la fel de actuale ca acum 125 de ani”, a declarat K. Idris. „Faptul ca fiecare tratat de proprietate industriala ulterior a fost inspirat de Conventia de la Paris este o dovada a clarviziunii factorilor de decizie ai acelei epoci si a pertinentei constante a sistemului international de proprietate industriala”, a adaugat el. „Conventia de la Paris a fost semnata in 1883 de 11 state, iar un an mai tarziu, la intrarea sa in vigoare, avea deja 14 state membre. Actualmente 172 de tari din intreaga lume sunt parti ale tratatului nominalizat. Motivatia principala a tarilor pentru semnarea acestui act international rezida in posibilitatea de a oferi propriilor cetateni acces la sistemul de protectie a proprietatii intelectuale al altor state. Acest deziderat ramane valabil si acum, peste 125 de ani. Iar in conditiile economiei globalizate, principiul in cauza devine crucial pentru competitivitatea internationala.

Conventia de la Paris vizeaza proprietatea industriala in sensul larg al cuvantului, incluzand brevetele, marcile, desenele si modelele industriale, modelele de utilitate, denumirile comerciale (denumiri sub care este desfasurata activitatea industriala sau cea comerciala), indicatiile geografice (indicatiile de provenienta si denumirile de origine) si masurile de represiune a concurentei neloiale. Conventia a stabilit asemenea drepturi fundamentale cum sunt: dreptul tratamentului national in oricare stat membru, dreptul de prioritate in oricare stat membru, perioada de gratie pentru plata taxei de mentinere in vigoare, precum si protectia temporara pentru produsele prezentate la expozitiile internationale.

In cazul brevetelor, Conventia prevede independenta lor, dreptul inventatorilor de a fi mentionati in calitatea aceasta si eliberarea licentelor obligatorii.

Stipularile referitoare la marci vizeaza marcile notorii, marcile de servicii si cele colective, utilizarea marcilor si emblemelor de stat, a semnelor oficiale de control si emblemelor organizatiilor internationale. Detalii: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/.

Conventia de la Paris a fost revizuita la Bruxelles in anul 1900, la Washington in 1911, la Haga in 1925, la Londra in 1934, la Lisabona in 1958 si la Stockholm in 1967, iar in 1979 au fost introduse modificari.

Conventia de la Paris – unul din pilonii OMPI

Conventia de la Paris si Conventia de la Berna cu privire la protectia operelor literare si artistice, intrata in vigoare trei ani mai tarziu, au creat cate un birou administrativ. Aceste birouri au fuzionat in 1893, formandu-se un organism international - Biroul International Reunit pentru Protectia Proprietatii Intelectuale (BIRPI – Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle). In 1967 la Stockholm statele membre au incheiat Conventia de constituire a Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala. In corespundere cu aceasta Conventie, „orice stat care este membru al uneia dintre Uniuni, poate deveni membru al Organizatiei”, fiind vorba despre Uniunea de la Paris si Uniunea de la Berna. Detalii:
http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html#P76_3899.

Conventia de constituire a OMPI a intrat in vigoare in 1970 si BIRPI a incetat sa mai existe. Investita cu un mandat extins, OMPI a inceput sa activeze in calitate de organizatie internationala interguvernamentala de baza, abilitata sa protejeze drepturile de proprietate intelectuala si sa faciliteze transferul de tehnologii din domeniul proprietatii industriale catre tarile in curs de dezvoltare in vederea accelerarii dezvoltarii lor economice, sociale si culturale. In 1974 Organizatia a devenit institutie specializata in cadrul sistemului ONU.

Pentru detalii contactati Sectia relatii cu publicul si mass-media a OMPI:
tel.: +4122– 3388161 sau +4122-3389547
fax: (+4122) – 3388280
e-mail: publicinf@wipo.int.