2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Delegația Autorității Naționale de Proprietate Intelectuală din China, în vizită la AGEPI

16.10.2019

În perioada 13-16 octombrie curent, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) are loc vizita delegației Autorității Naționale de Proprietate Intelectuală din Republica Populară Chineză (CNIPA).

Vizita delegației chineze, condusă de Liao Tao, Comisar adjunct al CNIPA, este întreprinsă la invitația Directorului general interimar al AGEPI, Andrei Popa şi are drept scop familiarizarea cu sistemul național de protecție şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), în special pe dimensiunea indicațiilor geografice și instruirii în domeniul de referință.

În cadrul primei zile a vizitei, a avut loc întâlnirea bilaterală a delegației CNIPA cu conducerea AGEPI, în cadrul căreia părțile au realizat un schimb de experiență și informații privind activitățile celor două oficii, orientate spre asigurarea unui înalt nivel al calității serviciilor prestate solicitanților titlurilor de protecție asupra obiectelor de proprietate intelectuală; rolul oficiului de proprietate intelectuală în diseminarea cunoștințelor şi informarea societății privind necesitatea respectării drepturilor de PI şi rolul PI în dezvoltarea economică etc.

Părțile au abordat de asemenea cooperarea de perspectivă atât la nivel bilateral cât și multilateral, inclusiv în contextul Inițiativei Drumului și Centurii, proiect susținut de ambele oficii pe dimensiunea de proprietate intelectuală.

În cuvântul său de salut adresat oaspeților chinezi, Directorul general interimar al AGEPI, Andrei Popa, a ținut să menționeze interesul Agenţiei față de consolidarea relațiilor de colaborare cu CNIPA având în vedere și faptul că China deține leadership-ul mondial la depunerea cererilor de protecție a invențiilor, cu peste 1.38 milioane de cereri de brevet depuse din totalul de 3.17 milioane de cereri depuse la nivel internațional.

Totodată, Directorul general s-a arătat interesat de un schimb de experiență și preluarea bunelor practici pentru finalizarea Strategiei Naționale de Proprietate Intelectuală până în anul 2030, având în vedere că CNIPA deja a elaborat o strategie similară până în anul 2035.

Înaltul oficial chinez a mulțumit părții moldovenești pentru ospitalitatea și deschiderea cu care este tratată delegația chineză și a reiterat interesul CNIPA pentru extinderea domeniilor de colaborare dintre instituții, în special pe subiectele de interes prioritar pentru ambele țări, precum utilizarea inteligenței artificiale în procedurile de examinare a cererilor de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, consolidarea mecanismelor de asigurare a respectării DPI, dar și elaborarea de documente strategice ce vizează dezvoltarea de perspectivă a sistemului de proprietate intelectuală în condițiile noilor provocări ale lumii moderne precum globalizarea și digitalizarea.

Menționam că, la întrevederea bilaterală au participat şi reprezentanții Camerei de Comerț Moldo-Chineză în persoana lui Victor Durleșteanu, președinte și Yifu Zhang, manager afaceri corporative și comunicare, care au confirmat interesul agenților economici din Republica Moldova și China pentru un sistem de protecție şi asigurare a drepturilor de PI eficient și ușor de utilizat, exprimând-și speranță că consolidarea colaborării dintre AGEPI și CNIPA va asigura o mai mare transparență a sistemelor naționale de PI și va spori relațiile comerciale dintre cele două țări.     

În conformitate cu programul vizitei, delegația CNIPA va vizita Oficiul Viei și Vinului pentru a se familiariza cu experiența Oficiului de promovare a vinurilor autohtone cu indicații geografice, dar și la Academia de Studii Economice din Moldova pentru a lua cunoștință cu metodele de predare și dezvoltare a competențelor în domeniul proprietăţii intelectuale la nivel universitar.