2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Delegaţia Asociaţiei Inventatorilor din Croaţia în vizită la AGEPI

22.05.2014

Pe data de 20 mai, la AGEPI, a avut loc vizita de documentare a delegaţiei Asociaţiei Inventatorilor din Croaţia. Scopul vizitei a fost familiarizarea oaspeţilor cu sistemul naţional de protecţie, respectare şi valorificare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Asociaţia Inventatorilor din Croaţia a fost reprezentată de Ljiljana Pedisic, preşedintele Asociaţiei, Nada Andrassy, vicepreşedintele Asociaţiei, Neven Markovic, secretarul Asociaţiei şi inventatorii Ivica Kontent, Damir Matijak şi  Slobodan Rajic.

În cadrul vizitei de documentare, delegaţia Asociaţiei Inventatorilor din Croaţia a avut o întrevedere cu administraţia AGEPI şi conducătorii subdiviziunilor  responsabile de protecţia şi promovarea obiectelor de proprietate intelectuală PI, in special a  invenţiilor.

Svetlana Munteanu, Vicedirectorul general al AGEPI a oferit oaspeţilor informaţii ample despre istoria fondării AGEPI, precum şi despre activităţile  de bază ale Agenţiei în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

De asemenea, în cadrul întrevederii, delegaţia Asociaţiei Inventatorilor  din Croaţia au luat cunoştinţă de  documentele de politici şi priorităţile ţării noastre în domeniul susţinerii activităţii inovaţionale şi de transfer tehnologic; sistemul naţional de proprietate intelectuală, inclusiv legislaţia naţională în domeniul protecţiei PI şi activităţile desfăşurate în vederea asigurării unui nivel de protecţie a invenţiilor şi a altor obiecte de PI similar celui european; campaniile publice desfăşurate de AGEPI în ultimii 2 ani în vederea informării societăţii cu privire la necesitarea protecţiei şi respectării drepturilor de PI, precum şi efectele negative ale contrafacerii şi pirateriei;  activităţile de instruire  a tinerei generaţii în domeniul PI; concursurile şi expoziţiile organizate de AGEPI sau cu participarea AGEPI în vederea susţinerii şi  promovării proprietăţii intelectuale, a creativităţii şi inovării; priorităţile AGEPI pentru anul 2014 etc. Informaţia a fost prezentată de către Liliana Vieru, director adjunct Departament promovare şi editură, şef secţie Cooperare internaţională şi integrare europeană.

Participanţii la întrevederea de lucru au efectuat un schimb util de informaţii cu privire la sistemul naţional de protecţie şi promovare a invenţiilor în Croaţia şi Republica Moldova, taxele aferente procedurilor de brevetare a invenţiilor, măsurile de susţinere şi stimulentele acordate  inventatorilor în vederea protecţiei invenţiilor atât în ţară, cât şi peste hotare, mecanismul şi criteriile de selectare a invenţiilor în vederea brevetării acestora peste hotare, activităţile desfăşurate de AGEPI şi Asociaţie  în vederea promovării realizărilor inovaţionale, stimulării participării tinerei generaţii în procesul de creaţie tehnică etc.

Delegaţia din Croaţia a apreciat eforturile depuse de AGEPI în vederea susţinerii şi promovării activităţii inovaţionale din republica, inclusiv a inventatorilor, atât în plan intern, cât şi extern, inclusiv prin organizarea la Chişinău a Expoziţiei Internaţionale Specializate „Infoinvent”, dar  şi acordarea asistenţei  inventatorilor de a participa la foruri internaţionale de invenţii şi tehnologii noi de peste hotare.

Ljiljana Pedisic, preşedintele Asociaţiei, a lansat invitaţia de participare a inventatorilor la lucrările Forului Internaţional de Inventii „Innova”, care se organizează anual în Croaţia. Ediţia a 39-a a acestui For  Internaţional va avea loc în perioada 6-8 noiembrie 2014 în or. Osigec, Croaţia şi va fi organizată sub egida Asociaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală.  În aceiaşi perioada va avea loc şi a 10- a ediţie a Concursului de invenţii şi planuri de business ale studenţilor  (Invitatia se anexează).

La finalul vizitei de documentare la AGEPI, părţile au convenit asupra consolidării relaţiilor de colaborare a comunităţii inventatorilor din Republica Moldova şi Croaţia, prin organizarea schimbului de informaţii şi experienţă în domeniu, participarea în comun la expoziţiile internaţionale de invenţii de peste hotare etc.

Aflându-se într-o vizită de două zile la Chişinău, delegaţia Asociaţiei Inventatorilor din Croaţia a vizitat şi Pavilionul Expoziţional al UTM  din campusul „Rascani”, unde s-a familiarizat cu lucrările inginereşti ale studenţilor UTM expuse în cadrul pavilionului, apreciind rezultatele creativităţi tehnice ale studenţilor.