2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Crește interesul solicitanților străini față de Republica Moldova

03.03.2017

Tot mai mulți solicitanți străini manifestă interes pentru validarea brevetelor de invenție europene pe teritoriul Republicii Moldova. În total, 15 persoane juridice, din cele care au depus cerere de brevet la Oficiul European de Brevete (OEB) și au bifat că vor să-și valideze brevetele și pe teritoriul Republicii Moldova, au achitat deja taxa de validare.

Astfel, au achitat taxa 5 solicitanți din Germania, 3 din Italia, 2 din Statele Unite ale Americii și câte un solicitant din Republica Cehă, Insulele Virgine (Britanice), China, Slovacia şi Franţa. Informații privind cererile pentru care au fost achitate taxele de validare pot fi accesate în Baza de Date Invenții AGEPI, la compartimentul Brevete europene validate.

Domeniile la care se referă cererile solitanților străini sunt: construcții, procese tehnologice, construcții de mașini, chimie și metalurgie, fizică și necesități curente ale vieții.

Datele privind fiecare cerere de validare, după achitarea taxei de validare, se publică de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) şi se înscriu în Registrul Naţional de cereri de brevet de invenţie.

Până în prezent, AGEPI a publicat date privind 12 cereri în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, datele despre încă 3 cereri urmează să fie publicate în BOPI, la sfârșitul lunii martie.

Prima cerere de brevet european pentru care s-a solicitat validarea în Republica Moldova a fost depusă pe 30 noiembrie 2016.

Solicitanții străini pot să-și valideze cererile de brevet european și brevetele europene pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu 1 noiembrie 2015, după intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi OEB privind validarea brevetelor europene.

Astfel, brevetele europene beneficiază de aceleași drepturi și protecție legală ca și brevetele naționale eliberate în Republica Moldova.

Sistemul de validare a brevetelor europene va contribui la creşterea substanţială a gradului de încredere a investitorilor străini în capacitatea legislaţiei şi infrastructurii tehnico-administrative din Republica Moldova de a le proteja investiţiile, inclusiv prin gradul înalt de protecție și asigurare a drepturilor de proprietate industrială.

După intrarea în vigoarea a Acordului, Republica Moldova a devenit cea de-a 42-a țară în care protecția prin brevet poate fi obținută simultan, în baza unei singure cereri de brevet european, depusă la Oficiul European de Brevete.