2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Convocarea primei ședințe de lucru a Comitetului organizatoric EIS INFOINVENT-2019

19.07.2019

Pe data de 18 iulie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc ședința de lucru a Comitetului organizatoric al Expoziției Internaționale Specializate (EIS) INFOINVENT.

Scopul ședinței a fost agrearea unor aspecte tehnice și organizatorice ale ediției a XVI-a a EIS „INFOINVENT”, care va avea loc în perioada 20-23 noiembrie 2019, la Centrul Internațional Expozițional (CIE) MOLDEXPO S.A.

La eveniment a participat conducerea AGEPI, membrii Comitetului organizatoric al EIS „INFOINVENT” reprezentanți ai AGEPI, Academiei de Științe a Moldovei, Agenției Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare, Camerei de Comerț și Industrie, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Universității Tehnice a Moldovei.

Ședința a fost prezidată de Lilia Bolocan, Director general al AGEPI, copreședinte al Comitetului organizatoric.

În cadrul ședinței au fost trecute în revistă activitățile desfășurate de AGEPI în vederea organizării și promovării ediției a XVI-a a EIS „INFOINVENT” și punctate aspectele asupra cărora urmează să se concentreze în continuare activitatea Comitetului organizatoric pentru o bună organizare și desfășurare a expoziției. Participanții la ședință au menționat necesitatea atragerii unui număr mai mare de participanți din cadrul mediului de afaceri, în special a Întreprinderilor Mici și Mijlocii inovatoare, precum și a reprezentanților industriilor creative la expoziție.

Un alt subiect pus în discuție a fost programul manifestărilor de afaceri aferent EIS „INFOINVENT”, care va cuprinde o Conferință Inovațională Internațională, ateliere de lucru, mese rotunde, seminare în domeniul antreprenorialului inovativ, de transfer tehnologic și implementare a inovațiilor și alte evenimente interactive de promovare a importanței și valorii proprietății intelectuale și inovațiilor pentru dezvoltarea economică a țării, sporirea competitivității produselor și serviciilor în scopul ameliorării calității vieții cetățenilor.

Expoziţia Internaţională Specializată (EIS) „INFOINVENT” este un forum al proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării, organizat bianual la CIE „MOLDEXPO” S.A.

Organizatorii EIS „INFOINVENT” sunt Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi Centrul Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” S.A., în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării și Agenția Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare.