2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

04.03.2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h), art. 48 din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ţinând cont de prevederile art. 67 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018,

în contextul evoluției situației epidemiologice generate de infecția cu COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova şi întru evitarea riscului de răspândire a COVID-19, în scopul protejării personalului AGEPI şi a solicitanților,

în vederea examinării petiţiei Asociaţiei Obşteşti Asociaţia Naţională „COPYRIGHT” nr. 14 din 11.02.2021 (sub nr. intrare AGEPI 517 din 11.02.2021) cu privire la desemnarea Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Naţională „Copyright” să gestioneze pentru anii 2022-2023, începând cu 01.01.2022 şi până la data de 31.12.2023, drepturile ce cad sub incidenţa licenţei extinse şi obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizaţie de gestiune colectivă din Republica Moldova şi care nici nu le-au încredinţat gestiunea drepturilor sale în alt mod printr-o decizie de desemnare publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

în vederea examinării petiţiei Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Naţională a Producătorilor de Fonograme şi Interpreţi” nr. 12 din 15.02.2021 (sub nr. intrare AGEPI 538 din 15.02.2021) cu privire la desemnarea Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Naţională a Producătorilor de Fonograme şi Interpreţi” să gestioneze pentru anii 2022-2023, începând cu data 01.01.2022 şi până la 31.12.2023, drepturile ce cad sub incidenţa licenţei extinse şi obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizaţie de gestiune colectivă din Republica Moldova şi care nici nu le-au încredinţat gestiunea drepturilor sale în alt mod, printr-o decizie de desemnare publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

la data de 11.03.2021, ora 11:00, se convoacă şedinţa în regim on-line a Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată în temeiul Ordinului Directorului General nr. 234-1 din 29.12.2015, cu modificările ulterioare.

Pentru participare la şedinţa on-line accesaţi link-ul:  https://conference.itsec.md/c/1414255468

Totodată, pentru instrucţiunile tehnice de conectare, poate fi accesat Ghidul de utilizare Trueconf AGEPI la următorul link: http://agepi.gov.md/sites/default/files/2020/05/Ghidul_de_utilizare_Trueconf_AGEPI.pdf .

Persoane de contact pentru detalii tehnice - Octavian Beicu, tel. mob.: +373 697 55535; Maxim Rotari, tel. mob.: +373 787 13777.