2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Bilantul activitatii desfasurate de AGEPI in anul 2013

18.02.2014

Pe 14 februarie curent, la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) a avut loc sedinta de bilant a activitatii desfasurate de colectivul Agentiei in anul 2013, la care au participat Administratia si reprezentantii colectivului AGEPI, precum si reprezentantii institutiilor – membre ale Comisiei Nationale de Proprietate Intelectuala: Roman Chirca, Directorul General al Agentiei pentru Inovare si Transfer Tehnologic, Marcela Stahi, consultant al Serviciului produse ecologice si produse de origine din cadrul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, Corina Rezneac, specialist al Directiei patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii, Pavel Panzari, Director al Departamentului Lucru Organizatoric din cadrul Camerei de Comert si Industrie, Stela Lisii, consultant superior al Directiei politici in domeniul comunicatiilor din cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor, Iurie Cater, sef al Directie Investigare Fraude, Inspectoratul General de Politie. Sedinta a fost condusa de catre Lilia BOLOCAN, Director General al AGEPI.

In cuvantul sau de deschidere,Lilia Bolocan, Director General AGEPI, a mentionat ca 2013 a fost un an fructuos si plin de evenimente importante, iar obiectivele pe care si le-a propus Agentia au fost realizate.

Printre cele mai importante evenimente ale anului de bilant Directorul General AGEPI a evidentiat urmatoarele: obtinerea de catre AGEPI a Certificatului de conformitate a Sistemului de Management al Calitatii cu standardul ISO 9001:2008; implementarea Proiectul „Depunerea electronica on-line a cererilor OPI”, inclusiv achitarea taxelor on-line; elaborarea si lansarea portalului www.e-servicii.agepi.gov.md; semnarea Acordului de cooperare intre Guvernul Republicii Moldova si Organizatia Europeana de Brevete privind validarea brevetelor europene; organizarea si desfasurarea Expozitiei Internationale Specializate ”INFOINVENT-2013” si a Conferintei Inovationale cu genericul „Rolul inovatiilor in sporirea competitivitatii economiei nationale” etc.

Un eveniment important a fost si faptul ca, in aprilie 2013, a intrat in vigoare Acordul intre Guvernul Republicii Moldova si Uniunea Europeana cu privire la protectia indicatiilor geografice pentru produsele agricole si alimentare.

Vorbind despre proiectele ce urmeaza sa fie realizate in 2014, Directorul General AGEPI s-a oprit asupra unor sarcini complexe, precum:

  • realizarea Planului de actiuni pentru implementarea prevederilor Acordului intre RM si UE cu privire la protectia IG pentru produsele agricole si alimentare, in comun cu Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor de Interne, Serviciul Vamal, Agentia pentru Protectia Consumatorilor;
  • coordonarea cu Delegatia UE la Chisinau a proiectului de asistenta tehnica in domeniul PI;
  • achizitionarea si implementarea sistemului informational “Gestiunea colectiva a dreptului de autor si drepturilor conexe”;
  • organizarea cu suportul OMPI a unui Simpozion regional in domeniul PI pentru judecatori;
  • implementarea cu asistenta OMPI a unui proiect de promovare a sistemului national de protectie a IG si DO;
  • elaborarea cu suportul OMPI a Studiului privind impactul industriilor creative asupra economiei nationale;
  • desfasurarea, in colaborare cu Ministerul Educatiei, a campaniei de sensibilizare a elevilor din mun. Chisinau asupra fenomenelor contrafacerii si pirateriei;
  • implementarea proiectului TEMPUS TecTNet „Reteaua de Transfer Tehnologic”.

In luarile de cuvant, directorii departamentelor AGEPI au prezentat succint cele mai importante realizari, inclusiv date statistice, privind activitatea subdiviziunilor din subordine pe parcursul anului 2013.

Astfel, datele statistice privind brevetarea/inregistrarea obiectelor de proprietate intelectuala (OPI) ne demonstreaza faptul ca, in pofida dificultatilor de ordin economic, comunitatea cercetatorilor, inventatorilor, autorilor si compozitorilor, artistilor si interpretilor din tara noastra este in continua activitate creatoare.

Dintre cele 6892 cereri de inregistrare a OPI, 275 s-au referit la obiectele ocrotite de dreptul de autor si drepturile conexe, iar 6617 de cereri – la obiectele de proprietate industriala. Cele mai solicitate OPI raman a fi marcile – 5870 de cereri, cu 421 (8%) mai multe decat in anul precedent, dintre care 1547 (26%) – de la solicitantii nationali si 4923(74%) – de la cei straini. Protectia inventiilor prin brevete de inventie (BI) si brevete de inventie de scurta durata (BISD) a fost solicitata prin depunerea a 309 de cereri. Pentru desene si modele industriale, indicatorii sunt: 381 de cereri (120 depuse de solicitantii nationali si 261 – de cei straini); 43 de cereri au fost depuse pentru soiuri de plante (39 – de catre solicitantii nationali si 4 – de cei straini); 4 cereri de inregistrare a indicatiilor geografice (IG) depuse de catre solicitantii autohtoni.

In urma examinarii cererilor depuse, in anul 2013 au fost eliberate 1655 de titluri de protectie a obiectelor de proprietate industriala. De mentionat ca 1355 se refera la marci (cu 16/ 1% - mai putine decat in anul 2012), titularii nationali obtinand 783 de certificate (58%), iar cei straini - 572 (42%), 184 – la brevete de inventie (majoritatea absoluta a titlurilor de protectie pentru inventii a fost eliberata titularilor nationali - 180 (98%), dintre acestea 54 (30%) revenind persoanelor fizice, iar 126 (70%) - persoanelor juridice), 25 – la soiuri de plante, 85 de certificate de inregistrare pentru 754 de DMI, 2 – la denumiri de origine si 4 – la indicatii geografice.

Ca urmare a examinarii cererilor, in Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor si drepturile conexe au fost inregistrate 275 obiecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe, fiind eliberate 266 de certificate de inregistrare pentru diferite categorii de obiecte. In anul de bilant, in topul inregistrarilor se afla operele literare (33,0% din numarul total), operele stiintifice (21,8%), programele pentru calculator (13,4%, comparativ cu anul 2012 - 6,5%), fonogramele (12,7%), operele muzicale (8,3%), operele de arta aplicata (2,9%). Majoritatea inregistrarilor (96,2%) apartin autorilor din Republica Moldova, iar celor din alte tari le revin 15 inregistrari, inclusiv din Ucraina (5), Romania (4), Italia (2), Federatia Rusa (3) si Statele Unite ale Americii (1). La finele anului 2013, numarul inregistrarilor internationale ale DO, notificate de Biroul International al OMPI, a atins cifra de 853, dintre acestea 835 au obtinut protectie pe teritoriul Republicii Moldova, 6 nu au intrunit conditiile de acordare a protectiei, iar alte 12 urmeaza sa fie examinate in termenele prevazute de Aranjamentul de la Lisabona.

In perioada 1993-2013, AGEPI a eliberat 35202 de titluri de protectie, inclusiv 31370 titluri de protectie pentru obiecte de proprietate industriala si 3832 titluri de protectie pentru obiecte protejate prin dreptul de autor si drepturile conexe.

In total, la 31 decembrie 2013 in Republica Moldova erau valabile 4560 de brevete, dintre care 3578 brevete eurasiatice (78%).

In anul 2013, la Comisia de Contestatii au fost depuse 180 contestatii, cu 9 ( 5 %) mai multe decat in anul precedent. Din numarul contestatiilor depuse 10 (5,55 %) se refera la desene, modele industriale, 1 (0,56 %) - la inventii, iar restul contestatiilor se refera la marci (93,89 %), inclusiv 112 (66,27 %) - marci nationale si 57 (33,73 %) - marci internationale. Totodata, in 2013, la AGEPI au fost inregistrate 216 de contracte de transmitere a drepturilor si de gaj al OPI (in anul precedent - 191), inclusiv 181 (83,79%) de contracte de cesiune, 23 (10,64%) - de licenta, 10 (4,62%) – de gaj, 2 (0,92%) – de franchising. Din numarul total al contractelor de licenta inregistrate in anul de bilant, 13 le-au constituit licentele exclusive, iar 10 neexclusive. In perioada 1994-2013 la AGEPI au fost inregistrate 2287 de contracte de transmitere a drepturilor si de gaj, inclusiv 1970 (86,13%) de contracte de cesiune, 262 (11,45%) - de licenta, 24 (1,05%) - de franchising si 31 (1,35%) - de gaj.

Activitatea normativ-legislativa desfasurata pe parcursul anului 2013 a avut ca obiectiv major continuarea perfectionarii cadrului juridic in domeniul proprietatii intelectuale, in vederea asigurarii aplicarii eficiente a legilor de specialitate, adoptate in contextul armonizarii legislatiei nationale, precum si intru realizarea angajamentelor Republicii Moldova asumate ca urmare a negocierii si semnarii unor tratate internationale in domeniul proprietatii intelectuale.

Astfel, perioada de referinta este marcata, in special, de demararea unor initiative normativecu un impact important pentru intregul sistem de protectie a proprietatii intelectuale din Republica Moldova, si anume promovarea proiectelor: Legii cu privire la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala, Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor si drepturile conexe, Legii pentru aprobarea simbolurilor nationale asociate indicatiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate si specialitatilor traditionale garantate, precum si Legii pentru ratificarea Tratatului Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale privind interpretarile audiovizuale, semnat la Beijing la 24 iunie 2012.

Totodata, in vederea crearii conditiilor necesare dezvoltarii si consolidarii unui cadru juridic adecvat in domeniul proprietatii intelectuale, pentru anul 2014 se preconizeaza promovarea urmatoarelor initiative normative: modificarea si completarea unor acte legislative (Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protectia marcilor, Legea nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind protectia desenelor si modelelor industriale, Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 privind protectia soiurilor de plante, Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protectia inventiilor), modificarea si completarea Regulamentelor privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a obiectelor de proprietate industriala, precum si aprobarea prin lege a Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Organizatia Europeana de Brevete privind validarea brevetelor europene.

In scopul promovarii si propagarii produsului intelectual, care sta la baza dezvoltarii economice a oricarei tari, in anul 2013, AGEPI a desfasurat o activitate perseverenta privind diseminarea cunostintelor si a informatiei din domeniul PI. Astfel, in anul de bilant au fost organizate 60 de evenimente de instruire/perfectionare/ informare in domeniul proprietatii intelectuale (conferinte, seminare, mese rotunde, cursuri de instruire) (43 – in mun. Chisinau si 17 – in teritoriu), inclusiv: 7 – pentru autoritati publice, 23 – pentru agenti economici, inclusiv din sfera IMM, 7 – la institutii de cercetare, 25 – la universitati si 4 – la institutii preuniversitare, in cadrul carora au fost scolarizate in jur de 2000 de persoane, atat din mun. Chisinau, cat si din raioanele republicii.

In cadrul seminarelor organizate pentru specialistii autoritatilor publice au fost scolarizate peste 144 persoane (vama – 26, procuratura – 7, politie – 45, Consiliul Concurentei – 4, justitie – 46), tematica fiind axata pe protectia si asigurarea DPI, investigarea cazurilor de incalcare a DPI, masurile anticontrafacere si antipiraterie.

In jur de 910 agenti economici, inclusiv din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, au fost familiarizati cu rolul PI in calitate de instrument economic, modalitatea de inregistrare si valorificare a OPI, caile de asigurare a respectarii DPI etc.

In cadrul seminarelor organizate pentru reprezentantii institutiilor de invatamant superior din republica si institutiilor de cercetare, la care au participat 1025 persoane, au fost discutate aspecte practice privind protectia si respectarea DPI, rolul informatiei de brevet in procesul de cercetare stiintifica si modalitatea de accesare a bazelor de date nationale si internationale in domeniu, brevetabilitatea inventiilor, rolul proprietatii intelectuale, a inovarii si transferului tehnologic in dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere.

O atentie deosebita a fost acordata in anul de bilant promovarii domeniului indicatiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) si specialitatilor traditionale garantate (STG) in randul producatorilor din teritoriu.

In acest scop, in perioada aprilie-iulie 2013, AGEPI, in colaborare cu Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova (CCI) si filialele CCI din teritoriu, a organizat 15 seminare de informare a agentilor economici/producatorilor din teritoriu cu privire la sistemul national de protectie a IG, DO si a STG, necesitatea inregistrarii produselor cu IG si DO atat pe cale nationala, cat si internationala, avantajele si oportunitatile oferite de aceste obiecte ale proprietatii intelectuale pentru dezvoltarea economica, sociala si culturala a tarii, in cadrul carora au fost scolarizati peste 400 de agenti economici/producatori din diferite regiuni ale tarii noastre, inclusiv Edinet, Drochia, Donduseni, Balti, Rascani, Floresti, Falesti, Soroca, Orhei, Ungheni, Hancesti, Cimislia, Cahul etc.

Totodata, pe parcursul anului de raport au fost organizate cursurile traditionale de instruire in domeniul proprietatii intelectuale, 12 persoane urmand sa obtina calificarea „Consilier in proprietatea intelectuala”. Pe parcursul anilor 2009-2012 - 68 de persoane au finalizat cursurile de instruire organizate de AGEPI

In anul 2013, AGEPI a desfasurat ample activitati de promovare a sistemului national de proprietate intelectuala in randul agentilor economici prin intermediul expozitiilor nationale si internationale, participand activ la 25 de expozitii, dintre care 19 – nationalesi 6 – internationale, majoritatea acestora desfasurandu-se la CIE „Moldexpo” SA.

Evenimentulexpozitional de anvergura al anului 2013a fost Expozitia Internationala Specializata „Infoinvent”, editia a XIII-a, organizata de AGEPI in cooperare cu Academia de Stiinte a Moldovei, Agentia pentru Inovare si Transfer Tehnologic a ASM si CIE „Moldexpo” SA. Noutatea editiei a XIII-a a expozitiei a constat in extinderea categoriilor de expozanti si de lucrari prezentate, gratie includerii unor compartimente expozitionale noi, precum: produse/servicii inovative, proiecte inovationale si de transfer tehnologic, creatia tinerilor, industrii culturale si creative, fapt care a permis participarea atat a inventatorilor si cercetatorilor, cat si a intreprinderilor, inclusiv din sfera businessului mic si mijlociu, mesterilor populari, tineretului studios, altor persoane creative din republica.

La editia actuala a expozitiei au participat 101 institutii din sfera stiintei/inovarii si invatamant superior si mediu de specialitate din republica si de peste hotare, precum si 25 persoane fizice – inventatori, creatori, mesteri populari.

Vom mentiona ca de la startul modest din anul 1997 si pana la editia actuala, a sporit in permanenta atat numarul participantilor si al inventiilor expuse, cat si ponderea distinctiilor si premiilor speciale acordate pentru cele mai valoroase realizari, printre care remarcam: Premiul Guvernului Republicii Moldova „Cel mai dotat inventator”, distinctii ale Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, medalii instituite de AGEPI, mentiuni si diplome ale Academiei de Stiinte a Moldovei, ale Camerei de Comert si Industrie a Republicii Moldova, UIR „Inovatorul”, Consiliului National pentru Acreditare si Atestare, Universitatii Tehnice a Moldovei, precum si premii speciale si distinctii ale saloanelor internationale de inventii, reprezentantii carora participa traditional la expozitia noastra.

Astfel, cele in jur de 450 de lucrari prezentate la expozitie, repartizate in 5 compartimente (inventii, soiuri de plante si design industrial, proiecte inovationale si de transfer tehnologic, creatii ale tinerilor, produse si servicii noi, lucrari de artizanat si mestesugarit), au fost apreciate de Comisia de experti si Juriul International ale expozitiei cu urmatoarele distinctii: 60 medalii de bronz, 54 medalii de argint si 43 medalii de aur. De asemenea, lucrarile prezentate au fost apreciate cu 29 de diplome si mentiuni speciale ale organizatorilor expozitiei si oaspetilor de peste hotare.

In continuare, mentionam faptul ca suc­cesele realizate se datoreaza in mare parte spri­jinului de care a beneficiat si continua sa benefi­cieze tara noastra din partea OMPI, OEB, OEAB si oficiilor de specialitate din mai multe tari. In ultima perioada s-a amplificat colaborarea bilaterala a AGEPI cu oficiile de PI de peste hotare. Astfel reprezentanti din 24 tari au vizitat Republica Moldova la evenimentele internationale organizate de AGEPI, si anume din Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, China, Georgia, Germania, Elvetia, Estonia, Federatia Rusa, Kazahstan, Kirgizstan, Marea Britanie, Olanda, Romania, Tadjikistan, Turkmenistan, Slovenia, SUA, Ucraina, Uzbekistan.

Prioritatea de baza in activitatea Agentiei ramane receptionarea si examinarea cererilor de brevetare/inregistrare a OPI, depuse prin procedura nationala si cea internationala, precum si acordarea protectiei juridice a acestor OPI pe teritoriul tarii noastre.