2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A avut loc Comitetul Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice

31.03.2017

În perioada 27-30 martie 2017, în cadrul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI), și-a desfășurat activitatea Comitetul Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice (SCT/37).   

Ședința a fost deschisă de Francis Gurry, Directorul General OMPI, care a menționat că subiectul privind elaborarea Tratatului în domeniul desenelor și modelelor industriale (DLT) este o prioritate a Organizației pentru perioada 2017-2018. De asemenea, a subliniat că protecția denumirilor de state împotriva înregistrării și utilizării în calitate de marcă este un subiect de importanță majoră, deoarece denumirea statului este ceva fundamental, împreună cu stema și drapelul.

În cadrul ședințelor s-a discutat referitor la protecția interfețelor grafice pentru utilizator (GUI), pictogramelor prin prisma legislației ce se referă la desene și modele industrial.

Protecția indicațiilor geografice a fost un alt subiect discutat atât în cadrul ședințelor plenare, cât și în cadrul Sesiunii de informare referitor la Indicații Geografice (SCT/IS/GEO/GE/17/1 PROV.) organizată pe 28 martie. Rapoartele prezentate de către reprezentanții producătorilor din Italia (cașcaval), SUA (vinuri), Columbia (cafea), Franța (vinuri) și reprezentații diferitor instituții (Comisia Europeană, oficii de proprietate intelectuală, ministere etc.) s-au axat pe două compartimente:

  • Caracteristicile, experiențele și practicile diferitor sisteme naționale și regionale de protecție a indicațiilor geografice;
  •  Protecția indicațiilor geografice pe internet și a indicațiilor geografice și a denumirilor țărilor în cadrul numelor de domen.

La ședințele Comitetului au participat Simion Leviţchi, șef Direcție mărci și design industrial, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Marin Cebotari, Consilier al Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU şi alte Organizaţii Internaţionale din Geneva.

Reprezentantul Republicii Moldova, Simion Leviţchi, a fost ales în funcția de Vice-președinte al sesiunii 37-a a Comitetul Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice.