2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Atelier de lucru cu genericul „Gestiunea colectivă a drepturilor de reproducere”

15.09.2015

Pe 14 septembrie curent, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a fost gazda unui Atelier de lucru cu genericul „Gestiunea colectivă a drepturilor de reproducere”.  Organizatorii evenimentului au fost AGEPI în cooperare cu Federația Internațională a Organizațiilor pentru Drepturile de Reproducere (IFRRO), Belgia, reprezentată de către dna Anita Huss-Ekerhult, Consilier General.

În cadrul atelierului au participat experți ai organismelor de gestiune colectivă din România: „COPYRO” și „Opera Scrisă.Ro”. La eveniment au mai fost prezenți specialiști ai AGEPI și reprezentanți ai organizațiilor de gestiune din Republica Moldova: Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI), Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe” (AsDAC),  AO “ReproMold”, precum şi ai Centrului de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor (CLAD), Asociaţiei  Bibliotecarilor (ABRM), Întreprinderea Editorial-Poligrafică “Știința” şi “Maxiteh-ST” SRL.

Întrunind experți ai organizațiilor de gestiune a drepturilor de autor din Republica Moldova și România, precum și experți internaționali în domeniul gestionării drepturilor de reproducere, atelierul de lucru a avut drept obiectiv familiarizarea titularilor de drepturi (autori, edituri), a reprezentanților utilizatorilor (importatori, biblioteci), cu cele mai bune instrumente de gestiune colectivă a drepturilor de reproducere.

În deschiderea Atelierului, un cuvînt de salut a rostit Directorul general adjunct al AGEPI, domnul Ion Țîganaș. “Acest seminar are scopul de a dezvolta sistemul de gestiune colectivă pentru a-l face mai performant, pentru a-l face mai corect, mai transparent, pentru a fi considerat benefic atît de autori cît și de reprezentanții mediului privat. ”, a precizat domnul Ion Țîganaș.

În conformitate cu agenda atelierului de lucru, dna Anita Huss-Ekerhult a prezentat principalele prevederi ale Directivei Uniunii Europene privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multi-teritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă. Despre experiența Republicii Moldova privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor a vorbit dna Olga Belei, șef secție respectarea legislației, AGEPI. Totodată, dl Alexandru Șelari, Director General OperaScrisă.ro, a prezentat informații despre experiența României privind gestiunea colectivă a drepturilor de reproducere.

La finele atelierului a avut loc o masa rotundă. Au fost discutate subiecte ce țin de practici și instrumente de gestiune a drepturilor de reproducere, negocierea tarifelor pentru drepturile de reproducere, criteriile de stabilire a tarifelor, precum și colectarea și distribuirea remunerației pentru reproducere. S-a vorbit și despre relațiile dintre organizațiile de gestiune colectivă a drepturilor de reproducere cu titularii de drepturi. Participanții și-au împărtășit din inițiativele și experiențele proprii privind gestiunea colectivă a drepturilor de reproducere.

Atelierul a fost util pentru participanți, care și-au exprimat dorința de a-și aprofunda cunoștintele în cadrul altor întîlniri sau ateliere de lucru de acest gen. Ei au accentuat importanța unor astfel de evenimente pentru preluarea celor mai bune practici în domeniul gestiunii colective a drepturilor de reproducere.