2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Aspecte teoretice și practice la soluționarea litigiilor din domeniul proprietății intelectuale

07.12.2016

Pe 6 decembrie curent, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) în comun cu Institutul Național al Justiței (INJ) au organizat un Atelier de lucru cu genericul „Aspecte teoretice și practice la soluționarea litigiilor din domeniul proprietății intelectuale.

La seminar au participat reprezentanți ai judecătoriilor din Chișinău și a altor judecătorii din teritoriu, precum și reprezentanți ai Procuraturii Generale, Procuraturii UTA Găgăuzia, Procuraturii Anticorupţie, Procuraturii  mun. Chișinău, a Procuraturii raioanelor Căușeni, Briceni, Anenii Noi  etc. De asemenea, la eveniment au fost prezenți specialiști din cadrul AGEPI și INJ.

Scopul atelierului de lucru a fost sporirea competențelor judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova în soluționarea litigiilor din domeniul proprietății intelectuale și realizării unui schimb de cele mai bune practici  în domeniul dat.

Evenimentul a fost deschis de către Ecaterina Popa, şefa Secţiei formare continuă INJ, care a menționat  colaborarea  fructuoasă cu AGEPI privind promovarea proprietății intelectuale în rândul angajaţilor din sectorul justiţiei al Republicii Moldova, desfășurarea  în comun  a seminarelor de instruire, inclusiv includerea în Programul anual  de  instruire a judecătorilor a unui curs special de instruire în domeniul PI, etc.

Directorul general AGEPI Octavian Apostol  a adresat mulțumiri Institutului Național al Justiției pentru că au contribuit la organizarea Atelierului de lucru și a asigurat participanții de toată susținerea specialiștilor AGEPI în procesul de informare și consultare cu privire la protecția obiectelor de proprietate intelectuală asigurarea respectării drepturilor de PI și examinarea litigiilor în domeniul dat.

Formatori în cadrul Atelierului de lucru au fost  experții AGEPI: Rodica Popescu, șefa Secţiei asistenţă juridică şi înregistrare contracte, Simion Levițchi, șef al Direcției mărci și design industrial, Patricia Bondaresco, specialist coordonator în Secţia asistenţă juridică şi înregistrare contracte, Lilia Vermeiuc, şef-interimar al Direcţiei drept de autor, Victoria Pleşca, specialist în Direcţia drept de autor și  Andrei Moisei, specialist coordonator în Secția instruire.

Agenda evenimentului a cuprins subiecte ce țin de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, în special aspecte practice privind protecţia mărcilor şi conflictul cu alte drepturi  de proprietate intelectuală, rolul titularilor de drepturi în asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, subiecte legate de protecția dreptului de autor în Republica Moldova și probleme actuale privind gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe: avizarea, monitorizarea şi supravegherea OGC-urilor.  Participanții au discutat și despre identificarea obiectului proprietății intelectuale și determinarea limitei de protecție.

Amintim că, în aprilie 2013, AGEPI și INJ au semnat un memorandum de cooperare prin care s-au angajat să promoveze informația despre sistemul naţional de protecție a proprietății intelectuale în rândul angajaţilor din sectorul justiţiei al Republicii Moldova prin organizarea  unor evenimente de informare și instruire a judecătorilor, inclusiv cu invitarea experților și specialiștilor de peste hotare.