2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Aspecte practice privind funcționarea sistemului național de protecție și valorificare a soiurilor noi de plante

16.12.2016

Pe 15 decembrie curent, s-a desfășurat masa rotundă cu genericul „Aspecte practice privind funcționarea sistemului național de protecție și valorificare a soiurilor de plante”. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în colaborare cu Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (CSTSP).

La seminar au participat amelioratori, specialiști CSTSP, dar și producători de semințe, inspectori responsabili de controlul semincer și alte instituții publice responsabile de crearea, protecția și valorificarea soiurilor noi de plante.

Scopul mesei rotunde a fost familiarizarea participanților cu modificările recente intervenite în legislația națională privind protecția juridică și asigurarea respectării drepturilor amelioratorilor asupra soiurilor noi de plante, de a identifica problemele cu care aceștia se confruntă în procesul de valorificare a materialului semincer al soiurilor noi de plante și de a realiza un schimb de experiență în domeniul dat.

Evenimentul a fost deschis de către Directorul general adjunct AGEPI, Andrei Popa, care a menționat că în rezultatul Mesei rotunde  se dorește o mai bună înțelegere de către amelioratori a avantajelor oferire de drepturile exclusive asupra soiurilor noi în procesul de valorificare a acestora, precum și identificarea măsurilor care pot fi întreprinse pentru a spori eficiența funcționării sistemului național de protecție a soiurilor noi de plante la toate etapele și cu implicarea tuturor instituțiilor responsabile, de la crearea soiului de plantă până la valorificarea lui pe piață.

Prezent la eveniment, Ion Parea, viceministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare, a precizat că Republica Moldova are un potențial enorm în crearea și dezvoltarea noilor soiuri de plante, iar acest potențial trebuie valorificat la maxim,  pentru a deveni mai competitivi atât pe piața internă cât și pe cea externă.

La rândul său, Mihail Machidon, preşedintele CSTSP, a subliniat că relațiile de colaborare dintre instituții sunt importante pentru că doar în comun se vor înregistra rezultate bune, iar toate recomandările și soluțiile la anumite probleme identificate în cadrul evenimentului trebuie să fie puse în practică.

În continuare, conform programului s-a discutat despre protecția prin brevet a soiurilor de plante - beneficii și oportunități, specificul sistemului de protecție a soiurilor de plante, situația privind testarea soiurilor de plante la brevetabilitate și problemele apărute în procesul de valorificare a  soiurilor de plante.

Evenimentul s-a încheiat cu o rundă de discuții privind măsurile de revigorare a activităților tuturor instituțiilor responsabile în procesul de valorificare a soiurilor noi de plante în Republica Moldova.

Organizarea mesei rotunde se încadrează în prevederile Planului de acțiuni pentru anii 2015-2017 pentru implementarea Strategiei Naționale în domeniul Proprietății Intelectuale până în anul 2020.