2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Aplicație inedită despre invenții, brevete și inventatori

28.05.2015

În ultimii ani, AGEPI a pus accent pe transparență și accesul liber la informațiile de interes general în domeniul PI, astfel, în cadrul instituției a fost creată o nouă aplicație despre invenții, inventatori și brevetele înregistrare în Republica Moldova pe cale națională și internațională – Panorama de Brevet.

Necesitatea acestui aplicații a apărut în urma solicitărilor tot mai frecvente a persoanelor interesate din diferite domenii de activitate, în contextul în care informaţia de brevet, reprezintă o categorie aparte de informaţie tehnico-ştiinţifică, are o importanţă incontestabilă pentru dezvoltarea economiei şi a cercetării aplicative pentru orice ţară.

Datorită specificului său, informaţia de brevete pe lângă informaţia tehnico-ştiinţifică ca atare, conţine informaţii valorase juridice şi de business. Specialiştii au estimat că peste 80 % din informaţia din brevete nu se regăseşte în alte surse. Numărul anual de cereri de brevet de invenţie depuse pe glob se apropie de trei milioane, iar pentru modelele de utilitate, prin care se protejează  invenţiile mici  - a depăşit 1 milion. Totodată cifra anuală de brevete eliberate a atins 1,2 milioane de brevete.

Deşi accesul la informaţia de brevet este gratuit pentru cel puţin statele dezvoltate sau în tranziţie, utilizarea ei efectivă reprezintă o prioritate pentru toate statele, care îşi doresc o dezvoltare durabilă. Din cauza utilizării insuficiente a informaţiei de brevete, conform datelor Oficiului European de Brevete (OEB) , până la 30% din cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare  sunt irosite din cauza reinventării invenţiilor deja existente. Monitorizarea brevetelor reprezintă o cale eficientă de evitarea dublării în domeniul cercetare-dezvoltare.

Astfel, aplicația Panorama de Brevet, prin esență, reprezintă un instrument de prelucrare a informației cuprinse în Baza de Date Națională ”Invenții”, care vine să scoată în evidență atât informația de brevet la nivel național, cât și anumite date statistice de interes socio-economic.

Aplicația evidențiază numărul de cereri de brevet recepționate în total de oficiu pe cale națională și internațională; repartizarea geografică a inventatorilor și solicitanţilor naţionali; cereri de brevet depuse de solicitanți străini; repartizarea geografică a solicitanților străini; topul inventatorilor și solicitanților din Republica Moldova; topul solicitanților străini; repartizarea tematică a cererilor, conform secțiunilor principale ale Clasificării Internaţionale de Brevet (CIB); cotele categoriilor de solicitanți pentru fiecare secțiune principală a  CIB; repartizarea tematică a cererilor, conform secțiunilor CIB; topul domeniilor de interes ale solicitanților naționali și străini; rata brevetelor menținute în vigoare de diferite categorii de titulari; menținerea în vigoare a brevetelor; rata femeilor în raport cu bărbații inventatori; topul femeilor inventatoare; brevetarea peste hotare; topul brevetelor citate de examinatori; repartizarea geografică a brevetelor citate de examinatori; topul brevetelor citate de solicitanţi; repartizarea geografică a brevetelor citate de solicitanţi; clasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți naționali; clasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți străini; profilul de brevet a inventatorului etc.

Aplicația Panorama de Brevet este destinată inventatorilor, solicitanților de brevet, mandatarilor autorizați, persoanelor din mediul de cercetare-dezvoltare, mediul de afaceri, autorități publice, mass-media, etc.

Panorama de Brevet este o aplicație simplă și comodă de utilizat, deoarece:

  • generează datele automat și la zi,
  • este un sistem cu gestiune on-line,
  • este accesibilă în 3 limbi,
  • permite exportul și imprimarea datelor în alte programe și
  • este gratuită.

Ținem să menționăm că asemenea platforme ce conțin date statistice și de analiză despre brevetele de invenție și informația de brevet la nivel mondial, sunt gestionate de mari  companii comerciale în domeniu, precum și organizații  internaționale și regionale (Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI), Oficiul European de Brevete (OEB). La nivel național  sunt puține oficii naționale de proprietate intelectuală care oferă acest tip de informații analitice. Astfel, prin această aplicație, AGEPI vine să pună la dispoziția tuturor persoanelor interesate, informații inedite și liber accesibile privind invențiile protejate pe teritoriul Republici Moldova.

Aplicația poate fi accesată pe http://www.db.agepi.md/inventions/Statistics.aspx.

Prezentarea în cadrul Conferinței de presă poate fi accesată pe https://www.privesc.eu/.