2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Anunț privind inițierea elaborării proiectelor de modificare și completare a unor Regulamente

25.03.2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, precum și întru executarea prevederilor Legii nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și ultimelor amendamente operate la Legile speciale în domeniul proprietății intelectuale (prin Legea nr. 160 din 30.07.2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecția invențiilor și Legea nr. 162 din 30.07.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative), AGEPI inițiază procesul de elaborare a proiectelor de modificare a Regulamentelor conexe aplicării legilor speciale din acest domeniu, după cum urmează: Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a desenelor și modelelor industriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1496 din 29.12.2008, Regulamentul privind procedurile de depunere și examinare a cererii, de acordare și de menținere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 295 din 16.04.2009, Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 13.08.2009 și Regulamentul privind procedura de depunere și examinare a cererii de brevet de invenție și de eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 528 din 01.09.2009.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectelor nominalizate, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor la adresele electronice:  dorina.colsatschi@agepi.gov.mdcorina.cristea@agepi.gov.md și daniela.morari@agepi.gov.md.