2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Andrei Popa, Director general interimar al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a prezentat astăzi declarația Republicii Moldova în cadrul Adunării Generale a statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale

01.10.2019

În perioada 30 septembrie – 9 octombrie, la Geneva, Elveția, se desfășoară cea de-a 59-a rundă de Adunări Generale a statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI). La ediția curentă participă aproximativ 1000 de delegați din 192 de state membre ale OMPI, printre care ambasadori, miniștri, directori ai oficiilor de proprietate intelectuală, conducători ai organizațiilor internaționale interguvernamentale din domeniu etc., care urmează să aprobe direcțiile strategice de dezvoltare ale Organizației pentru următoarea bienală.

Delegația Republicii Moldova este condusă de Andrei Popa, Director general interimar al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Din componența delegației fac parte Oxana Domenti, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova la Oficiul Națiunilor Unite din Geneva și alte organizații internaționale din Elveția, Octavian Apostol, consilier al Directorului general al AGEPI și Liliana Vieru, șef Direcție comunicare și relații internaționale a AGEPI.

În cadrul sesiunii curente vor fi abordate și luate decizii pe multiple probleme de importanță majoră pentru OMPI, printre care adoptarea Programului și Bugetului OMPI pentru bienala 2020-2021, deschiderea unor noi oficii externe ale OMPI, convocarea unei conferințe diplomatice pentru adoptarea Tratatului privind dreptul designului industrial. De asemenea, participanții vor discuta despre proprietatea intelectuală și resursele genetice, cunoștințele tradiționale și folclor, precum și unele aspecte legate de dezvoltarea globală. Delegații se vor expune asupra funcționării și perspectivelor de dezvoltare a sistemelor internaționale de protecție gestionate de OMPI, menite să faciliteze inovatorilor și creatorilor protecția și valorificarea potențialului intelectual la nivel internațional. 

Cea de-a 59-a rundă de Adunări Generale a statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale a fost deschisă de către Reprezentantul Permanent al Vietnamului pe lângă Oficiul ONU din Geneva, Ambasadorul Duong Chi Dung, care a felicitat statele membre cu deschiderea lucrărilor celei de-a 59 runde a Adunării. Ulterior, Directorul general al OMPI Francis Gurry a raportat progresele din domeniul serviciilor de proprietate intelectuală la nivel global, înregistrate de Organizație pe parcursul anului trecut, și a menţionat interesul sporit față de proprietatea intelectuală la nivel mondial. 

În conformitate cu agenda reuniunii, statele membre au prezentat declarațiile de țară prin care au menționat realizările obținute în dezvoltarea OMPI și a sistemului internațional de proprietate intelectuală în general.

Astfel, delegația Republicii Moldova s-a aliniat declarației Grupului regional al Țărilor Europei Centrale și Statelor Baltice, din care face parte, apreciind pozitiv activitatea desfășurată de Secretariatul OMPI și statele membre în asigurarea stabilității politice și financiare a organizației și încurajând măsurile orientate spre îmbunătățirea în continuare a guvernanței instituționale și a sistemelor de înregistrare administrate de OMPI etc.

În declarația de țară, dl Popa a ținut să menționeze eforturile depuse de către Guvernul de la Chișinău și AGEPI întru edificarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovații.

Reprezentatul Republicii Moldova a ținut să aducă la cunoștință înaltului for cele mai recente realizări în domeniul PI, în special pe dimensiunea de promovare și valorificare a sistemului de protecție și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală. În încheiere, delegația Republicii Moldova a mulțumit OMPI și statelor membre pentru colaborare și suport.

Suplimentar, delegația Republicii Moldova condusă de Andrei Popa, va avea o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanții oficiilor regionale și naționale de PI din statele membre participante la eveniment.