2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a semnat un Memorandum de înțelegere cu Autoritatea Națională de Proprietate Intelectuală din China

17.10.2019

Pe 15 octombrie curent, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a semnat un Memorandum de înțelegere cu Autoritatea Națională de Proprietate Intelectuală din Republica Populară Chineză (CNIPA). Semnarea a avut loc în cadrul vizitei delegaţiei CNIPA la Chişinău, care are loc în perioada 13-16 octombrie. În cadrul întrevederii bilaterale, delegația Republicii Moldova a fost condusă de către Andrei Popa, Director general interimar al AGEPI.

Memorandumul de înțelegere dintre AGEPI și CNIPA vine să consolideze relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Populară Chineză în domeniul proprietății intelectuale și să contribuie la crearea unui parteneriat strategic între cele două instituţii de specialitate. De asemenea, Memorandumul prevede realizarea schimbului de informații, cunoștințe și experiențe pe toate domeniile de activitate ale oficiilor, inclusiv în materie de examinare și acordarea protecției, instruirea și perfecționarea cadrelor, promovarea cunoștințelor de proprietate intelectuală și creșterea culturii generale în domeniu etc. O atenție deosebită este acordată şi cooperării în cadrul Inițiativei “Centura și Drumul”, precum şi dezvoltării instituționale și tehnologizării oficiilor și oportunitatea realizării unor transferuri de bune practici dintre cele două instituţii de specialitate.

În cadrul întrevederii bilaterale, Directorul general interimar al AGEPI, Andrei Popa, a ținut să menționeze interesul Agenţiei față de consolidarea relațiilor de colaborare cu CNIPA având în vedere și faptul că China deține leadership-ul mondial la depunerea cererilor de protecție a invențiilor, cu peste 1.38 milioane de cereri de brevet depuse din totalul de 3.17 milioane de cereri depuse la nivel internațional. Totodată, Directorul general s-a arătat interesat de un schimb de experiență și preluarea bunelor practici pentru finalizarea Strategiei Naționale de Proprietate Intelectuală până în anul 2030, având în vedere că CNIPA deja a elaborat o strategie similară până în anul 2035.

Vizita delegației chineze, condusă de Liao Tao, Comisar adjunct al CNIPA, a fost întreprinsă la invitația Directorului general interimar al AGEPI şi a avut drept scop familiarizarea cu sistemul național de protecție şi de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), în special pe dimensiunea indicațiilor geografice și instruirii în domeniul de referință.