2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a prezentat Raportul naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, pentru anul 2013

23.06.2014

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a desfăşurat astăzi, 23 iunie, o conferinţa de presă, în cadrul căreia a fost prezentat Raportul naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, pentru anul  2013.

La eveniment au participa Lilia Bolocan, Director general AGEPI, Serghei Diaconu, Viceministru al Afacerilor Interne, Veaceslav Soltan, şeful Secţiei tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii, Procuratura Generală şi Heiko Wild, şeful Oficiului Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), Chişinău.

Lilia Bolocan, Directorul general AGEPI, a menţionat că acest raport este elaborat al doilea an şi este singura publicaţie din ţară, care inserează în paginile sale situaţia la zi cu privire la fenomenele de contrafacere şi pirateriei, precum şi evoluţia şi impactul pe care îl au aceste fenomene asupra titularilor de drepturi, consumatorilor, economiei naţionale şi societăţii. Totodată, Directorul general AGEPI a ţinut să mulţumească tuturor instituţiilor implicate pentru contribuţia adusă la realizarea acestui studiu.

„Contrafacerea şi pirateria nu sunt fenomene noi. Timp de secole artiştii şi inventatorii şi-au văzut creaţiile copiate, iar odată cu intensificarea tendinţei de globalizare, de integrare a pieţelor şi creşterea fluxului informaţional digital (internetul), numărul încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală a devenit alarmant. Când vorbim despre mecanismul de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, neapărat vorbim şi despre fenomenele de contrafacere şi piraterie. Nu există ţară în lume care să nu se confrunte cu aceste fenomene, care aduc mari prejudicii economiei mondiale”, a specificat Lilia Bolocan.

În cadrul evenimentului, Serghei Diaconu, viceministrul de Interne, a făcut un bilanţ la acţiunilor întreprinse de Ministerul de Interne în vederea contracarării fenomenelor de contrafacere şi piraterie în Republica Moldova.

„Ţin să menţionez importanţa creării în 2012 în cadrul AGEPI a Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, care are menirea de a monitoriza situaţia cu privire la fenomenele de contrafacere şi pirateriei. Totodată, în 2013 am creat în cadrul Inspectoratului general de Poliţie, subdiviziunea specializată în combaterea delictelor din domeniul proprietăţii intelectuale. Deşi a fost un an destul de complicat din punct de vedere al schimbărilor care au avut loc la Ministerul de Interne, datele ne arată că s-a reuşit atât ridicarea cazurilor investigate, cât şi numărul cazurilor de contracarare ale acestor fenomene. În 2013, au fost documente 136 de cazuri de utilizare ilegală a mărcii fără acordul titularului de drept, au fost depistate 13 cazuri de încălcare a dreptului de autor, a fost stopată activitatea ilicită a trei agenţi economici antrenaţi în falsificarea şi plasarea pe piaţă a produselor alimentare şi a mărfurilor de uz casnic falsificate, în valoare de peste 1 milion de lei”, a punctat viceministrul de Interne.

„Raportul prezentat astăzi, vine ca un mecanism de colaborare dintre AGEPI, MAI, SV şi Procuratura Generală în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală. Acest studiu are menirea să sensibilizeze societatea asupra fenomenelor de contrafacere şi piraterie, care ia amploare în ultimii ani, din cauza dezvoltării tehnologiilor informaţionale. În prezent, Procuratura Generală investighează 10 cauze penale, în special în domeniul dreptului de autor”, a menţionat Veaceslav Soltan, şeful Secţiei tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii.

„Misiunea EUBAM cooperează activ cu toate autorităţile publice. Aceste fenomene nu sunt un flagel naţional, ci global, iată de ce EUBAM a organizat un grup de lucru comun cu participarea tuturor organelor de drept din Republica Moldova şi Ucraina, cu scopul de a realiza un schimb de experienţă şi de a face cunoştinţă cu ultimele informaţii privind analiza riscurilor. De asemenea, vreau să menţionez că Republica Moldova depune eforturi considerabile pentru a îmbunătăţi legislaţia în acest domeniu”, a specificat Heiko Wild, şeful Oficiului Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), Chişinău.

Raportul este compus din 3 capitole. În primul capitol sunt prezentate informaţii generale privind subiectul analizat, în cel de-al doilea capitol sunt sistematizate datele statistice şi analitice privind activitatea autorităţilor publice pentru asigurarea respectării drepturilor şi în capitolul trei sunt prezentate cele mai importante acţiuni realizate pe parcursul anului 2013 pentru prevenirea fenomenelor de contrafacere şi piraterie şi pentru sensibilizarea consumatorilor despre consecinţele acestor fenomene.

Publicarea raportului se încadrează în eforturile autorităţilor publice de a dezvolta un sistem echilibrat de protecţie a proprietăţii intelectuale, în conformitate cu Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020.

Raportul îl puteţi găsi accesând link-ul: http://www.stoppirateria.md/pdf/raport_national_2013-ro.pdf

Imagini de la conferinţa de presă: http://www.privesc.eu/Arhiva/42932/Prezentarea-de-catre-AGEPI-a-raportului-national-privind-respectarea-drepturilor-de-proprietate-intelectuala-in-Republica-Moldova--pentru-anul-2013