2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a participat la lucrările Forumului Naţional Ştiinţă – Business

12.12.2014

La 11 decembrie 2014, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) s-a desfăşurat Forumul Naţional Ştiinţă–Business sub genericul „Dezvoltarea mediului de afaceri prin inovaţii”.  Evenimentul organizat de către AŞM în colaborare cu Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT), a avut drept scop crearea unei platforme eficiente de comunicare şi cooperare între mediul ştiinţific şi cel de afaceri.

La Forum au participat specialişti din sfera businessului şi ştiinţei, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice din Republica Moldova, băncilor, universităților, organizațiilor nonguvernamentale. În cadrul manifestării au fost discutate posibilităţile de dezvoltare în comun a proiectelor inovaţionale, bazate pe cercetare şi inovare, deoarece procesul inovaţional este de neconceput fără participarea businessului mic şi mijlociu.

În deschiderea Forumului cuvinte de salut către participanţi au adresat dnii Roman Chircă, director general AITT, acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM şi Valeriu Lazăr, preşedintele CCI, care au menţionat importanţa inovaţiilor şi aportul comunității ştiinţifice şi a mediului de afaceri din ţara noastră în dezvoltarea economiei naționale. Au accentuat, în special, necesitatea edificării unor parteneriate durabile între aceste două sfere de activitate, menţionând că doar în asemenea mod se va putea asigura competitivitatea Republicii Moldova pe plan regional şi internaţional.

Evenimentul a cuprins trei paneluri de discuţii: „Depăşirea crizelor şi noi modalități de finanțare a inovațiilor”, „Dezvoltarea antreprenoriatului inovaţional. Proprietatea intelectuală” şi „Istorii de succes: avantaje şi dificultăţi”. În cadrul celui de al doilea panel, dna Svetlana Munteanu, vicedirector general AGEPI a prezentat comunicarea „Simbioza dintre antreprenoriatul inovaţional şi proprietatea intelectuală”, subliniind importanţa proprietății intelectuale (PI) pentru creșterea competitivității economice și dezvoltarea antreprenoriatului inovaţional, necesitatea de a încuraja utilizarea proprietăţii intelectuale de către IMM-uri şi activitățile AGEPI în acest sens.

În cadrul celui de al treilea panel a fost prezentat un şir de elaborări ştiinţifice implementate în procesul de producţie: dr. Boris Carabulea, Elaborarea şi implementarea tehnologiilor avansate de fabricare a produselor lactate ecologic pure cu noi culturi starter („Sinerg Sistem” SRL– Universitatea Tehnică a Moldovei); dr. hab. Valeriu Dorogan, Instalația mamografică pilot mobilă pentru depistarea precoce a cancerului mamar pe teritoriul Republicii Moldova (Centrul medical „Excelence” – Universitatea Tehnică a Moldovei); dl. Mihail Rotaru, Elaborarea şi fabricarea strungului electrochimic (Strung EHS) în baza generatorului de frecvență înaltă a curentului tehnologic de putere medie (300…500kW) şi implementarea tehnologiei de prelucrare electrochimică pe două feţe şi în volum (DECM) (I.M.S.A Uzina TOPAZ – Institutul de Fizică Aplicată)”; dr. hab. Mircea Bernic, Elaborarea şi implementarea uscătoriei în bază de pelete pentru fructe şi legume (Universitatea Tehnică a Moldovei) etc.

În finalul evenimentului a avut loc Ceremonia de premiere a câştigătorilor Concursului „Topul Inovațiilor”, ediția a V-a. Organizatorii acestei competiţii intelectuale sunt AŞM, AITT şi AGEPI. Scopul concursului a constat în determinarea celor mai valoroase inovaţii în diverse domenii de cercetare şi inovare care au fost elaborate, brevetate şi/sau implementate pe parcursul ultimilor doi ani.

Detalii la adresa: http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=6500&new_language=0