2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a participat la Forumul Internațional ”Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în Republica Moldova”

12.02.2016

În perioada 11-12 februarie 2016, în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei, s-a desfășurat Forumul Internațional ”Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în Republica Moldova: TRIANGLE 2016”. Organizatorul principal al Forumului a fost Centrul de Studii în domeniul Integrării Europene al ASEM.

Ediția TRIANGLE 2016 a fost dedicată temei “Higher Education – Making the Knowledge Triangle Work”, în vederea susținerii obiectivelor celei de-a 9-a Conferință Ministerială a procesului de la Bologna (Yerevan, 14-15 mai 2015) prin cuprinderea educației, inovației și angajării într-un triunghi al cunoașterii în care programele de orientare profesională joacă un rol important.

Obiectivul Forumului ”Triangle - 2016” a fost definirea pașilor ce urmează a fi întreprinși spre europenizarea Republicii Moldova prin consolidarea interacțiunii dintre educație, cercetare și dezvoltare. Rezultatul principal al acestei interacțiuni este implementarea rezultatelor cercetării în produse și servicii inovative care ar putea spori competitivitatea Republicii Moldova la nivel internațional.

Accentul principal a fost pus pe următoarele aspecte: rolul universităților în educarea și formarea cercetătorilor; creșterea parteneriatelor cu alte universități, instituții de cercetare și întreprinderi pentru a răspunde la cerințele societății; modul în care cadrul de politici creează condiții pentru transformarea regională și promovarea inovației și a competitivității, precum și provocările și impedimentele cu care se confruntă universitățile în livrarea/furnizarea unor rezultate de cercetare și programe educaționale.

În cadrul evenimentului internațional au participat reprezentanții instituțiilor și autorităților publice din republică, ai instituțiilor din sfera știință și inovare, mediu universitar și antreprenorial din republică și de peste hotare (Slovenia, Ucraina, Republica Belarus etc.).

Programul Forumului a inclus o serie de discursuri, mese rotunde, seminare de instruiri cu prezentări interactive și studii de caz, ateliere de lucru.

La eveniment au participat și specialiști din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

Astfel, în deschiderea celei de-a doua zile a Forumului, directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a prezentat o informație succintă despre protejarea obiectelor de proprietate intelectuală în Republica Moldova și impactul acestora pentru economia țării. În același context, Octavian Apostol a menționat că există o legătură direct proporțională între numărul de inovații, invenții și dezvoltarea economică a țării. Totodată, directorul general AGEPI a precizat că în Republica Moldova există persoane creative, dar încă există probleme la capitolul valorificării produselor creativității acestora, din lipsa competențelor necesare de a finaliza procesul de a duce o invenție pînă la efectul economic și de a echilibra, într-un final, numărul de mărci comerciale cu cel de invenții care au căutare pe piață.

Forumul a fost organizat în cadrul proiectului INTEGRA “Centru de Excelență Jean Monnet în Studii de Integrare Economice Europene”,  proiectului Jean Monnet EMA “Fostering deeper Europeanization of Moldova”și proiectului FKTBUM „Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova”, co-finanțat de programul Tempus.