2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a participat la Expoziţia Europeană de Creativitate şi Inovare „EUROINVENT – 2014”

28.05.2014

În perioada 22-24 curent, la Pallas Mall, Iaşi, România s-a desfăşurat cea de-a VI ediţie a Expoziţiei Europene de Creativitate şi Inovare „EUROINVENT – 2014”.

Expoziţia a fost organizată de Forumul Inventatorilor Români, EUROPE DIRECT Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

La eveniment au participat inventatori din 16 țări, printre care Albania, Armenia, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Franța, Georgia, Indonesia, Malaysia, Irak, Qatar, Polonia, Slovenia, Taiwan și Republica Moldova. Inventatorii au prezentat peste 300 de lucrări, repartizate pe următoarele domenii: echipamente industriale, controlul poluării mediului, energie şi dezvoltare durabilă, agricultură şi industrie alimentară, medicină, cosmetică, echipamente de laborator, construcţii şi materiale, industria chimică şi textilă, tehnologia informaţiei şi comunicaţii etc.

Vizitatorii expoziției au avut ocazia să se familiarizeze cu ultimele realizări științifice și inovaționale prezentate la standuri, să interacţioneze cu inventatorii români şi cu delegaţiile străine şi să vadă cum funcţionează sistemele inteligente create de aceştia.

Inventatorii din Republica Moldova au fost prezenţi la această manifestare cu peste 90 de lucrări ale instituţiilor ştiinţifice şi universitare. Astfel, la lucrările expoziției EUROINVENT – 2014 au participat inventatori din cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, Institutului de Microbiologie şi Biotehnologii, Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutului de Chimie al AŞM, Universității Tehnice din Moldova, Universității Stat de Medicină şi Farmacie „n. testemiţanu”, Universității de Stat din Moldova, Centrului Naţional ştiinţifico-practic de Medicină de Urgenţă, Universității de Stat din Bălţi „Alecu Russo”, Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic etc.

 Invenţiile prezentate de reprezentanţii Republicii Moldova s-au  bucurat de un mare interes atât din partea vizitatorilor, cât şi a Juriului, fiind apreciate cu:

  • 25 medalii de aur;
  • 19 medalii de argint;
  • 7 medalii de bronz.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat la lucrările expoziției cu un stand informaţional privind sistemul naţional de protecţie și respectare a drepturilor de proprietate intelectuală și a acordat consultații în domeniul dat. Tradițional, AGEPI a selectat și a menționat cu distincții trei dintre cele mai interesante și aplicabile invenții prezentate la standurile expoziției EUROINVENT-2014. Astfel, medaliile AGEPI au fost acordate următorilor participanţi: Slobodan Rajic, institutul Telecor, Zagreb, Croaţia, Universităţii de Medicină şi Farmacologie „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca și unui grup de tineri inventatori din cadrul instituției Sekolah Menengah St.Michael, Penampagh Sabah din Malaysia.

Cupa AGEPI a fost acordată Forumului Inventatorilor Români pentru suportul acordat inventatorilor în promovarea invențiilor prin organizarea şi desfăşurarea evenimentului in cauză.

 Pentru activitatea desfășurată în domeniul promovării sistemului național de protecție a proprietății intelectuale, susținerea și promovarea peste hotare a realizărilor inovaționale ale cercetătorilor și inventatorilor din țara noastră, AGEPI a fost distinsă cu Premiul Forumului Inventatorilor Români şi cu Premiului Special al Asociaţiei Inventatorilor din Croaţia.

Expoziţia Europeană de Creativitate şi Inovare „EUROINVENT” este o manifestare ştiinţifică de înalt nivel, unde sunt prezentate invenţiile şi rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor, materializate în prototipuri şi produse originale din diverse domenii.