2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI organizează un concurs pentru jurnaliştii din Republica Moldova

26.04.2019

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunţă lansarea Concursul jurnaliștilor pentru cea mai bună expunere în mass-media a problemelor legate de dezvoltarea și consolidarea sistemului național de protecție, asigurarea respectării și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Scopul constă în susținerea și stimularea eforturilor jurnaliștilor care contribuie prin publicațiile lor la familiarizarea publicului larg cu tematica proprietăţii intelectuale, inclusiv cu aspectele legate de crearea, protecția juridică și utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

La Concurs pot participa jurnalişti care care au publicat sau difuzat materiale de informare, de analiză şi sinteză sau alte studii ce ţin de domeniul proprietăţii intelectuale, în perioada 1 ianuarie 2019 – 1 octombrie 2019.

Dosarul de participare la Concurs va include copii sau link-uri ale materialelor publicate sau difuzate, însoţite de un scurt Curriculum vitae al participantului, se va depune la sediul AGEPI (str. A. Doga 24, bloc 1, bir.521, MD-2024, mun. Chişinău), în format de hârtie sau se va transmite prin e-mail la adresa: press@agepi.gov.md, până la data de 1 octombrie 2019.

Rezultatele Concursului și desemnarea câștigătorilor Concursului se vor anunța în cadrul unui eveniment organizat de AGEPI în luna octombrie-noiembrie 2019. Învingătorii Concursului vor beneficia de diplome și distincții.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului jurnaliștilor poate fi consultat mai jos.

AtaşamentMărime
PDF icon Regulament.pdf607.85 KB