2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a obţinut certificatul de credibilitate pentru cel mai onest contribuabil

11.04.2014

La 4 aprilie curent, Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management (AACM) din Republica Moldova, AO Ecofin-Consult, Reprezentant naţional şi membru al Organizaţiei Europene pentru Calitate, a organizat a doua Conferinţă Ştiinţifică Internaţională dedicată sărbătorii naţionale „Ziua Profesională a Contabilului”, cu genericul „Importanţa modernizării învăţământului universitar şi a instruirii profesionale continue în asigurarea profesionalismului contabililor şi a funcţionarilor fiscali”. Conferinţa în cauză s-a desfăşurat în incinta Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi. La reuniune au participat peste 600 de contabili şi funcţionari fiscali, reprezentanţi ai instituţiilor financiare internaţionale, reprezentanţi ai asociaţiilor de business şi ale celor profesionale din toate raioanele republicii. Manifestarea a avut drept scop identificarea soluţiilor pentru cele mai frecvente probleme pe care le implică realitatea fiscal-contabilă, în raport cu profesionalismul specialiştilor din acest domeniu.Tematica dezbaterilor Conferinţei a fost axată pe modernizarea învăţământului universitar, precum şi instruirea profesională continuă în domeniul contabilităţii, pentru armonizarea acestora cu practicile avansate şi standardele internaţionale de educaţie.În cadrul sesiunii plenare a avut loc ceremonia de înmânare a certificatelor de credibilitate şi a diplomelor de merit celor mai oneşti contribuabili, precum şi celor mai profesionişti contabili, acestea fiind oferite de Ion Prisăcaru, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.Astfel, AGEPI a fost distinsă cu Certificatul cu titlul "Contribuabil cu grad inalt de Credibilitate" pentru aportul în promovarea civismului fiscal şi conformare la onorarea obligaţiilor fiscale. De asemenea, o diplomă de merit „Contabil profesionist” i-a fost acordată dnei Maria Vicol, contabil-şef al AGEPI pentru aportul în promovarea civismului fiscal, şi nu în ultimul rând, pentru capacităţile profesionale în implementarea celor mai noi tehnologii în domeniul finanţelor şi evidenţei contabile.Menţionăm că pentru prima dată, Ziua Contabilului în Republica Moldova a fost marcată în 2010. Această sărbătoare profesională a fost instituită prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova, în legătură cu importanţa economică şi financiară a activităţii contabile, ținându-se cont de rolul şi responsabilitatea specialiştilor care activează în domeniul contabilităţii.